מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעיליות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 17:00

מרים מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
שקד+גפן מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
תות+פרחים מח 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
רימון מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 17:00

אורנים מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
אלונים+ניצנים מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 הקייטנה תתקיים בגן פרחים עקב שיפוצים בגן לפרטים
ברוש מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
כלנית מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 מותנה ברישום של 25 ילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 17:00

יסמין מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
תאנה+חרצית מח1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
עינב+הדר מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
סחלב מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 17:00

רותם מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
תמר+ארז מח' 1 עד 17
מחזור ראשון עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 13:00

מרים מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
תות+פרחים מח 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
רימון מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
אורנים מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 13:00

אלונים+ניצנים מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 הקייטנה תתקיים בגן פרחים עקב שיפוצים בגן לפרטים
ברוש מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
כלנית מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 מותנה ברישום של 25 ילדים לפרטים
יסמין מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 13:00

תאנה+חרצית מח 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
עינב+הדר מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
שקד+גפן מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
רותם מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 13:00

סחלב מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
תמר+ארז מח' 2 עד 13
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 13:00

שקד+גפן מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
תמר+ארז מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
תות+פרחים מח 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
רימון מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 13:00

אורנים מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
אלונים+ניצנים מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 הקייטנה תתקיים בגן פרחים עקב שיפוצים בגן לפרטים
ברוש מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
כלנית מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 מותנה ברישום של 25 ילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 13:00

יסמין מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
תאנה+חרצית מח1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
סחלב מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
מרים מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ראשון עד 13:00

רותם מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
עינב+הדר מח' 1 עד 13
מחזור ראשון עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 17:00

סחלב מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
תות+פרחים מח 2 עד 17
מחזור שני עד 13:00 לפרטים
רימון מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
אורנים מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 17:00

אלונים+ניצנים מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 הקייטנה תתקיים בגן פרחים עקב שיפוצים בגן לפרטים
יסמין מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
עינב+הדר מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
תאנה+חרצית מח2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 17:00

שקד+גפן מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
רותם מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
מרים מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
תמר+ארז מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי מחזור ב' עד 17:00

ברוש מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 לפרטים
כלנית מח' 2 עד 17
מחזור שני עד 17:00 מותנה ברישום של 25 ילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 13:00

תמר+ארז 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
שקד+גפן 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
רותם 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
רימון 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 13:00

אלונים+ניצנים 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 הקייטנה תתקיים בגן פרחים עקב שיפוצים בגן לפרטים
ברוש 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
כלנית 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 מותנה ברישום של 25 ילדים לפרטים
תאנה+חרצית 2 מח עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 13:00

תות+פרחים 2 מח עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
אורנים 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
עינב+הדר 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
סחלב 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 13:00

יסמין 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
מרים 2 מח' עד 13
שני מחזורים עד 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 17:00

תמר+ארז 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
תות+פרחים 2 מח עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
שקד+גפן 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
רותם 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 17:00

רימון 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
אלונים+ניצנים 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 הקייטנה תתקיים בגן פרחים עקב שיפוצים בגן לפרטים
ברוש 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
כלנית 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 מותנה ברישום של 25 ילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 17:00

אורנים 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
סחלב 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
תאנה+חרצית 2 מח עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
עינב+הדר 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי שני מחזורים עד 17:00

מרים 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
יסמין 2 מח' עד 17
שני מחזורים עד 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות גנים

חוגי קייטנה ממשלתית

קייטנה ממשלתית עד 13
קייטנה ממשלתית 08:00-13:00 לפרטים
קייטנה ממשלתית עד 16
קייטנה ממשלתית 08:00-13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

קרב מגע ד-ו ממשיכים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
קרב מגע ו-ח
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
ק.מגע גן חובה מתחיל
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
ק.מגע ט.חובה מתחילים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה במהלך השנה יהיו 8 פעילויות ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

קרב מגע - ג"ע קרב מגע מבוגרים
גע קרב מגע מבוגרים לפרטים
קרב מגע גע ז ומעלה
יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום בהמלך השנה לפרטים
קרב מגע ט-בוגרים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
ק.מגע א-ב מתחילים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ק.מגע חובה-א ממשיכים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה במהלך השנה יהיו 8 פעילויות ... לפרטים
קרב מגע ב ממשיכים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
קרב מגע ג-ה
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
קרב מגע גע א-ג
יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

קרב מגע גע גן-א חדש
יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום במהלך השנה במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים
קרב מגע גע ד-ו
יש להצטייד בתלבושת חוג וציוד נילווה , מבחני חגורה בתשלום בהמלך השנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה - גע קפוארה א-ג פע בש
גע קפוארה א-ג פעם בשבוע לפרטים
גע קפוארה גנים
רכישת מדים תיעשה במרוכז במהלך השנה לפרטים
קפוארה ד-ו
אולם אשכולות יש לרכוש חולצת חוג במהלך השנה דרך האתר לפרטים
קפוארה א-ג
אולם אשכולות רכישת מדים תיעשה במרוכז במהלך השנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה גנים
אולם אשכולות רכישת מדים תיעשה במרוכז במהלך השנה לפרטים
גע קפוארה א-ג
רכישת מדים תיעשה במרוכז במהלך השנה לפרטים
גע קפוארה ד-ו
רכישת מדים תיעשה במרוכז במהלך השנה לפרטים
גע קפוארה ז-יב
רכישת מדים תיעשה במרוכז במהלך השנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה ביולי בנימינה
אולם אשכולות חלוקה לקבוצות תתבצע בהתאם לרישום לפרטים
קפוארה ביולי גנים
קפוארה ביולי גנים לפרטים
קפוארה ביולי א' ומעלה
חלוקה לקבוצות תתבצע בהתאם להרשמה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

אשכולות א-ב פעם בשבו
אשכולות א-ב לפרטים
אשכולות ג-ד פעם בשבו
אשכולות ג-ד לפרטים
גבע גנים פעם בשבוע
גבע גנים לפרטים
גבע ג-ד פעם בשבוע
גבע ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

גבע ב פעם בשבוע
גבע ב לפרטים
אשכולות בנות פעם בשב
אשכולות בנותאשכולות בנות לפרטים
אמירים ג-ד פעם בשבוע
אמירים ג-ד לפרטים
אמירים א-ב פעם בשבוע
אמירים א-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

נשים חוג
נשים חוג לפרטים
גבע ב
גבע ב לפרטים
גבע ג-ד
גבע ג-ד לפרטים
גבע גנים
גבע גנים במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

בנות טרומיות ג-ה
כדורגל לפרטים
גבע א'
גבע א לפרטים
גבע א' פעם בשבוע
גבע א' לפרטים
אשכולות בנות
אשכולות בנות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

אשכולות ג-ד
אשכולות ג-ד לפרטים
אמירים ג-ד
אמירים ג-ד לפרטים
אשכולות א-ב
אשכולות א-ב במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים
2014 פעם בשבוע
2014 פ"ש לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

אמירים א-ב
אמירים א-ב במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים
2012 פעם בשבוע
2012 פ"ש לפרטים
2013 פעם בשבוע
2013 פ"ש לפרטים
טרום א' 2008
טרום א' 2008 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדורגל בנות ו-ח
כדורגל לפרטים
נערים ג' 2004
כדורגל לפרטים
טרום ג' 2010
כדורגל לפרטים
טרום ג' 2011
כדורגל לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

ילדות א-ג פעם בשבוע
ילדות א-ג פ"ש לפרטים
ילדים א' 2005
כדורגל לפרטים
ילדים ב' 2006
כדורגל לפרטים
ילדים ג' 2007
כדורגל לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

שנתון 2013
שנתון 2014
נשים חוג פעם בשבוע
נשים חוג פ"ש לפרטים
שנתון 2012
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

טרום ב' 2009
כדורגל לפרטים
כדור רגל - הנדיב א-ב פעם בשבוע
הנדיב א-ב לפרטים
הנדיב א-ב
הנדיב א-ב לפרטים
הנדיב ג-ד
הנדיב ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

גברים
גברים לפרטים
גברים פעם בשבוע
גברים פ"ש לפרטים
כדור רגל - הנדיב ג-ד פעם בשבוע
הנדיב ג-ד לפרטים
כדוררגל - גבע בנות ג-ד
גבע בנות ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדור עף

כדורעף אורט פעם בשבו
אולם ספורט אורט לפרטים
כדורעף ליגה א
כדורעף ליגה א לפרטים
כדורעף קהילה יום ג'
אולם גבע נשים וגברים לפרטים
כדורעף אשכולות ג-ד
אולם אשכולות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדור עף

כדורעף אשכולות ה-ו
אולם אשכולות לפרטים
כדורעף גע ד-ו
כדורעף ג.עדה לפרטים
כדורעף נערות אורט
אולם ספורט אורט לפרטים
כדורעף נערים אורט
אולם ספורט אורט לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדור עף

כדורעף קהילה מוצ"ש
אולם גבע נשים בלבד לפרטים
כדורעף אמירים
אולם אמירים לפרטים
כדורעף קהילה אמירים
אולם אמירים נשים וגברים לפרטים
כדורעף נערות פעם בשב
כדורעף נערות אורט פעם בשבווע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי פילאטיס

פילאטיס ג.עדה פעם
מתאים לנשים ולגברים פעם בשבוע לפרטים
פילאטיס ג.עדה
מתאים לנשים ולגברים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע

התעמלות קרקע - נברחת ד ומעלה פעם בש
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים
התעמלות קרקע - ג.עדה נבחרת ה ומעלה
יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים נוספים- טל איסן 052-3964805 לפרטים
התעמלות קרקע - גנים ג.עדה
החוג מיועד לילדים החל מגיל 5 במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים נוספים- טל איסן 052-3964805 לפרטים
ג'ימנסטיק אימהות
אולם אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע

ג'ימנסטיק אימהות פעם
אולם אמירים לפרטים
התעמלות קרקע - א-ג מתחילים
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים
התעמלות קרקע -א-ג מתקדמות
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים
התעמלות קרקע -ג.עדה א-ב
יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים נוספים- טל איסן 052-3964805 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע

התעמלות קרקע - ג.עדה נבחרת ג-ד
יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים נוספים- טל איסן 052-3964805 לפרטים
התעמלות קרקע - נבחרת א-ג
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים
התעמלות קרקע - נבחרת ד ומעלה
אולם אמירים יש להצטייד בתלבושת החוג לפרטים
התעמלות קרקע - ט.חובה בנימינה
אולם אמירים במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע

התעמלות קרקע - חובה-א בנימינה
אולם אמירים במהלך השנה יהיו 8 פעילויות הורים וילדים לפרטים
התעמלות קרקע - יום אימון בוינגייט
שעת יציאה מרחבת בית התרבות בשעה 7:00 אימון בין השעות 8:00-11:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי יוגה

יוגה גילאי 5-9
יוגה לפרטים
יוגה מבוגרים
יוגה לפרטים
יוגה לא גמלאים
יוגה לפרטים
יוגה גע גילאי 5-9
יוגה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי תופים "בטוקדה"

בטוקדה רב גילאי
אולם אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי תנועה בהנאה גבעת עדה

תנועה בהנאה גיל 3-4
תנועה בהנאה לפרטים
תנועה בהנאה חובה-א'
תנועה בהנאה לפרטים
תנועה בהנאה ט.חובה
תנועה בהנאה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי ג'ודו

ג'ודו גע גן- ב'
יש לרכוש חליפת ג'ודו , במהלך השנה התקיימו מבחני חגורה בעלות נוספת לפרטים
ג'ודו גן -ב'
אולם אשכולות יש לרכוש חליפת ג'ודו , במהלך השנה התקיימו מבחני חגורה בעלות נוספת לפרטים
ג'ודו ג' -ו'
אולם אשכולות יש לרכוש חליפת ג'ודו , במהלך השנה התקיימו מבחני חגורה בעלות נוספת לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

גלגליות א-ג
אולם אמירים לפרטים
גלגליות גע גן - ב'
מגרש הוקי ג.עדה לפרטים
הוקי גלגליות גע ג-ו
מגרש הוקי ג.עדה לפרטים
גלגליות ד-ו
אולם אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי נינג'טסו

נינג'יטסו מבוגרים
נינג'יטסו מבוגרים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי אקרובטיקה

אקרובטיקה בנים מתחיל
אולם אמירים לפרטים
אקרובטיקה בנים מתקדם
אולם אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי זומבה

זומבה נשים בנימינה
זומבה נשים בנימינה לפרטים
זומבה נשים פעם בשבוע
זומבה נשים פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורסל

כדורסל קהילה יום א
כדורסל קהילה לפרטים
כדורסל קהילה יום ו'
כדורסל קהילה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורשת מאמאנט

מאמאנט ג.עדה
מאמאנט ג.עדה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי עיצוב וחיטוב גמלאים

עיצוב וחיטוב פעם בשב
עיצוב וחיטוב לפרטים
עיצוב וחיטוב 3 פעמים
עיצוב וחיטוב 3 פעמים בשבוע גמלאים לפרטים
עיצוב חיטוב ערב גמלאים
עיצוב וחיטוב ערב לפרטים
עיצוב וחיטוב ערב
עיצוב וחיטוב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי עיצוב וחיטוב גמלאים

עיצוב וחיטוב לא גמלא
עיצוב וחיטוב לפרטים
עיצוב וחיטוב
עיצוב וחיטוב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי פלדנקרייז גמלאים

פלדנקרייז גמלאים גע
פלדנקרייז גימלאים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי פלדנקרייז

פלדנקרייז לא גמלאים
פלדנקרייז לפרטים
פלדנקרייז גמלאים
פלדנקרייז גמלאים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי ציור גמלאים

ציור גמלאים יום ב'
ציור גמלאים לפרטים
ציור גמלאים יום א'
ציור גמלאים לפרטים
ציור גמלאי ת.חוץ
ציור גמלאים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי קרמיקה גמלאים

קרמיקה גמלאי ת.חוץ א
קרמיקה גמלאי ת.חוץ לפרטים
קרמיקה גמלאי ת.חוץ ג
קרמיקה גמלאי ת.חוץ לפרטים
קרמיקה גמלאים יום א'
קרמיקה גמלאים לפרטים
קרמיקה גמלאים יום ג'
קרמיקה גמלאים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי קרמיקה גמלאים

קרמיקה גמלאים פעמים
קרמיקה גמלאים פעמיים בשבוע לפרטים
קרמיקה לא גמלאים
קרמיקה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי צ'י קונג גמלאים

צ'י קונג גמלאים - צי קונג גע
צי קונג לגימלאים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי ריקודי עם לגמלאים מתחילים

ריקודי עם גמלאים
ריקודי עם גמלאים מתחיל באוקטובר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי התעמלות בונה עצם

ה. בונה עצם 09:00
התעמלות בונה עצם לפרטים
ה.בונה עצם פעם בשבוע
התעמלות בונה עצם לפרטים
ה. בונה עצם לא גמלאי
התעמלות בונה עצם לפרטים
ה. בונה עצם 8:00
התעמלות בונה עצם לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי בניית עצם על כסאות - חדש!

בנית עצם על כיסאות
בנית עצם על כיסאות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי חוויה בתנועה גמלאים

חוויה בתנועה
חוויה בתנועה לפרטים
חוויה בתנועה פעם בשב
חוויה בתנועה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי יוגה לגמלאים

יוגה גמלאים
יוגה גמלאים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי מגמת מוסיקה

מקהלה והרכב ג'אז
הרכב ג'אז בהדרכתו של שלומי אלסטר ההרכב יעבוד על מגוון רחב של סיגנונות מוסיקליים מישראלי דרך פופ, קלאסי ... לפרטים
פעילות עשרה
פעילות עשרה מרכז המוסיקה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

מרכז המוסיקה - חלילית טלי
חלילית טלי לפרטים
מרכז המוסיקה - חלילית טלי חצי שעה
חלילית טלי חצי שעה לפרטים
קלרינט אלון
קלרינט אלון לפרטים
קלרינט אלון חצי שעה
קלרינט אלון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

קלרינט אלכסיי
קלרינט אלכסיי לפרטים
קלרינט אלכסיי חצי שע
קלרינט אלכסיי לפרטים
סקסופון אלכסיי חצי ש
סקסופון אלכסיי לפרטים
סקסופון אורי חצי שעה
סקסופון אורי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

סקסופון אורי
סקסופון אורי לפרטים
טרומבון שלומי חצי שע
טרומבון שלומי לפרטים
טרומבון שלומי
טרומבון שלומי לפרטים
חצוצרה ברוך חצי שעה
חצוצרה ברוך לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

חצוצרה ברוך
חצוצרה ברוך לפרטים
חליל צד עדי חצי שעה
חליל צד עדי לפרטים
חליל צד עדי
חליל צד עדי לפרטים
סקסופון אלכסיי
סקסופון אלכסיי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

פסנתר נטלי חצי שעה
פסנתר נטלי לפרטים
פסנתר דלית
פסנתר דלית לפרטים
פסנתר דלית חצי שעה
פסנתר דלית לפרטים
פסנתר מרים
פסנתר מרים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

פסנתר נטלי
פסנתר נטלי לפרטים
פסנתר סבטלנה
פסנתר סבטלנה לפרטים
פסנתר סבטלנה חצי שעה
פסנתר סבטלנה חצי שעה לפרטים
מרכז המוסיקה - פסנתר גדי
פסנתר גדי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

מרכז המוסיקה - פסנתר גדי חצי שעה
פסנתר גדי חצי שעה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי תופים

תופים יפתח
תופים יפתח לפרטים
תופים יפתח חצי שעה
תופים יפתח לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פיתוח קול

מרכז המוסיקה - פיתוח קול סשה
פיתוח קול סשה לפרטים
פיתוח קול סשה
פיתוח קול סשה לפרטים
פיתוח קול סשה חצי שע
פיתוח קול סשה חצי שעה לפרטים
פיתוח קול הדס
פיתוח קול הדס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פיתוח קול

פיתוח קול הדס חצי שע
פיתוח קול הדס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי גיטרה/גיטרה בס

גיטרה אלון
גיטרה אלון לפרטים
גיטרה אלון חצי שעה
גיטרה אלון לפרטים
גיטרה דימה
גיטרה דימה לפרטים
גיטרה דימה חצי שעה
גיטרה דימה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי גיטרה/גיטרה בס

גיטרה מיכה
גיטרה מיכה לפרטים
גיטרה מיכה חצי שעה
גיטרה מיכה לפרטים
גיטרה משה
גיטרה משה לפרטים
גיטרה משה חצי שעה
גיטרה משה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כינור

מרכז המוסיקה - כינור חנה
כינור חנה לפרטים
מרכז המוסיקה - כינור חנה חצי
כינור חנה לפרטים
כינור גרי חצי שעה
כינור גרי לפרטים
כינור גרי
כינור גרי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי מחול מסלול מקצועי

מסלול מקצועי ז-יב
מסלול מקצועי ,מחיר 820 ש"ח לחודש נא לבחור חוג שלישי המסלול כולל 7-7.5 שעות שבועיות לפרטים
מסלול מקצועי ה'-ז' ג.עדה
מסלול מקצועי ג.עדה מחיר 580 ש"ח . נא לבחור חוג שלישי לפרטים
מסלול מקצועי ה-ו
מסלול מקצועי מחיר 630 ש"ח לחודש, נא לבחור חוג שלישי לפרטים
מסלול מקצועי ג-ד
מחיר 470 ש"ח לחודש נא לבחור חוג שלישי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי היפ הופ

היפ הופ ג-ד
היפ הופ לפרטים
היפ הופ ה-ו
היפ הופ לפרטים
היפ הופ ז' ומעלה
היפ הופ לפרטים
היפ הופ גע ז' ומעלה
היפ הופ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי היפ הופ

היפ הופ גע ה-ו
היפ הופ לפרטים
היפ הופ גע ג-ד
היפ הופ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי טרום בלט

בלט - טרום בלט ט.חובה
טרום בלט מגיל 4 בלבד לפרטים
טרום בלט חובה
טרום בלט לפרטים
טרום בלט א-ב
טרום בלט לפרטים
טרום בלט גע א-ב
טרום בלט לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי טרום בלט

טרום בלט גע חובה
טרום בלט גע לפרטים
טרום בלט גע ט.חובה
טרום בלט גע מגיל 4 בלבלד לפרטים
טרום בלט חובה 2
טרום בלט חובה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי תנועה יצירתית

תנועה ומחול א-ב
תנועה ומחול לפרטים
תנועה יצירתית חובה
תנועה יצירתית לפרטים
תנועה יצירתית ט.חובה
תנועה יצירתית מגיל 4 בלבד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי בלט קלאסי

בלט קלאסי ז-ט
בלט קלאסי לפרטים
בלט קלאסי ה-ו
בלט קלאסי לפרטים
בלט קלאסי גע ה-ז
בלט קלאסי לפרטים
בלט קלאסי גע ג-ד
בלט קלאסי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי בלט קלאסי

בלט קלאסי ג-ד
בלט קלאסי לפרטים
בלט קלאסי י-יב
בלט קלאסי לפרטים
בלט קלאסי נשים
בלט קלאסי לפרטים
בלט קלאסי ה-ו
בלט קלאסי ה-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי הדודאים

להקת ניצנים ג-ו
אשכול פיס לפרטים
להקת הפרחים ז ומעלה
אשכול פיס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי ג'אז

ג'אז ה-ו
ג'אז ה-ו לפרטים
ג'אז ג-ד
ג'אז ג-ד לפרטים
ג'אז גע ג-ו
ג'אז לפרטים
ג'אז בוגר ז' ומעלה
ג'אז בוגר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי ברייקדאנס

ברייקדאנס גע ג-ומעלה
ברייקדאנס לפרטים
ברייקדאנס רב גילאי
ברייקדאנס מכיתה א' לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי מחול מודרני

מחול מודרני י-יב
מחול מודרני לפרטים
מחול מודרני ז-ט
מחול מודרני ז-ט לפרטים
ג.עדה מודרני ג-ו
מחול מודרני לפרטים
מחול מודרני ג-ד
מחול מודרני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי מחול מודרני

מחול מודרני ה-ו
מחול מודרני לפרטים
מחול מודרני בוגרים
מחול מודרני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי זומבה קידס

זומבה קידס א-ג
זומבה קידס לפרטים
זומבה קידס ד-ו
זומבה קידס ד-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מוסיקה

חוגי חבורות זמר

קולות בגבעה
קולות בגבעה לפרטים
הבנימינים
חבורת הזמר הבנימינים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מוסיקה

חוגי הרכבים מוסיקליים

מרכז המוסיקה - הרכבים מוסיקליים
הרכבים מוסיקליים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי תמר + ארז

תמר וארז 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
תמר וארז עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
תמר וארז 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי שקד + גפן

שקד וגפן 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
שקד גפן עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 לפרטים
שקד וגפן עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי תאנה + חרצית

תאנה וחרצית 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
תאנה וחרצית עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 לפרטים
תאנה וחרצית עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי גן כלנית (תשפ)

כלנית 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
כלנית עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
כלנית עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי גן אורנים (תשפ)

אורנים עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
אורנים 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
אורנים עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי גן ברוש (תשפ)

ברוש עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
ברוש 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
ברוש עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי יסמין + סחלב

יסמין וסחלב עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 לפרטים
יסמין וסחלב עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 לפרטים
יסמין וסחלב 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי עינב + הדר

עינב והדר 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
עינב והדר עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 לפרטים
עינב והדר עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי מרים + רימון

מרים ורימון 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
מרים ורימון עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
מרים ורימון עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי תות + פרחים

תות ופרחים 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
תות ופרחים עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
תות ופרחים עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים - תשפ

חוגי גן רותם (תשפ)

רותם 3 ימים
צהרון 3 ימים במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
רותם עד 17:00
צהרון 5 ימים עד 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
רותם עד 16:30
צהרון 5 ימים עד 16:30 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס הנדיב

צהרון ממשלתי הנדיב
צהרון ממשלתי א-ג לפרטים
הנדיב מחזור 2 עד 17
הקייטנה תתקיים בבית ספר אמירים לפרטים
הנדיב כיתה א
בית ספר של הקיץ לפרטים
הנדיב כיתה ב
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס הנדיב

הנדיב כיתה ג
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס אמירים

אמירים מחזור 2 עד 17
הקייטנה תתקיים בבית ספר אמירים לפרטים
צהרון ממשלתי אמירים
צהרון ממשלתי א-ג לפרטים
אמירים כיתה א
בית ספר של הקיץ לפרטים
אמירים כיתה ב
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס אמירים

אמירים כיתה ג
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס אשכולות

אשכולות מחזור 2 עד 17
הקייטנה תתקיים בבית ספר אמירים לפרטים
צהרון ממשלתי אשכולות
צהרון ממשלתי א-ג לפרטים
אשכולות כיתה א
בית ספר של הקיץ לפרטים
אשכולות כיתה ב
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס אשכולות

אשכולות כיתה ג
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס בראשית

בראשית מחזור 2 עד 17
הקייטנה תתקיים בבית ספר אמירים לפרטים
צהרון ממשלתי בראשית
צהרון ממשלתי א-ג לפרטים
בראשית כיתה א
בית ספר של הקיץ לפרטים
בראשית כיתה ב
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס בראשית

בראשית כיתה ג
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס גבע

צהרון ממשלתי גבע
צהרון ממשלתי א-ג לפרטים
גבע מחזור 2 עד 17
הקייטנה תתקיים בבית ספר אמירים לפרטים
גבע כיתה ב
בית ספר של הקיץ לפרטים
גבע כיתה א
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בי"ס של הקיץ

חוגי בי"ס גבע

גבע כיתה ג
בית ספר של הקיץ לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מבוכים ודרקונים

מבוכים דרקונים יום ה
מבוכים ודרקונים לפרטים
מבוכים ודרכונים - מבוכים גע יום ה'
מבוכים ודרקונים לפרטים
מבוכים ודרקונים ב-ד
מבוכים ודרקונים לפרטים
מבוכים ודרקונים בוגר
מבוכים ודרקונים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מבוכים ודרקונים

מבוכים גע ב-ג
מבוכים ודרקונים לפרטים
מבוכים גע ג-ו
מבוכים ודרקונים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי תיאטרון

תיאטרון - תיאטרון גע ז-ט
תיאטרון גע ז-ט לפרטים
תאטרון מבוגרים בנימינה
תיאטרון מבוגרים בנימינה לפרטים
תיאטרון א-ג
תיאטרון לפרטים
תיאטרון גע א-ג
תיאטרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי תיאטרון

תיאטרון גע גיל 3-6
תיאטרון לפרטים
תיאטרון גע ד-ו
תיאטרון לפרטים
תיאטרון גע מבוגרים
תיאטרון לפרטים
תיאטרון ד-ו
תיאטרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי תיאטרון

תיאטרון ז-ו
תיאטרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי שח-מט

שח מט מתחילים
שח מט כיתות א ומעלה לפרטים
שח מט מתקדמים
שח מט לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מדברים עם כלבים

כלבים גע ג-ו
מדברים עם כלבים לפרטים
כלבים גע חובה-ב
מדברים עם כלבים לפרטים
כלבים חובה-ב
מדברים עם כלבים לפרטים
מדברים עם כלבים ג-ו
מדברים עם כלבים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי קורס צילום

קורס צילום מבוגרים
ציוד: ציוד - מצלמה דיגיטלית המאפשרת שינוי צמצם ומהירות. (על גלגל המצלמה יהיו את פונקציות ה AV/A, TV/S , P, M) או מצלמת ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי אלקטרונאי צעיר

אלקטרונאי צעיר א-ג
אלקטרונאי צעיר לפרטים
אלקטרונאי צעיר גע
אלקטרונאי צעיר לפרטים
אלקטרונאי צעיר ד-ו
אלקטרונאי צעיר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי הי טק לגו

היי טק לגו גע ג-ה
שימו לב! תוכנית שיעורי לגו בחודש ספטמבר: 2/9 החוג לא מתקיים (החזר שיעור  ב25/9 יום ג') 16/9 יום א' פותחים שנה ... לפרטים
היי טק לגו גע א-ב
שימו לב! תוכנית שיעורי לגו בחודש ספטמבר: 2/9 החוג לא מתקיים (החזר שיעור  ב25/9 יום ג') 16/9 יום א' פותחים שנה ... לפרטים
היי טק לגו א-ב
שימו לב! תוכנית שיעורי לגו בחודש ספטמבר: 2/9 החוג לא מתקיים (החזר שיעור  ב25/9 יום ג') 16/9 יום א' פותחים שנה ... לפרטים
היי טק לגו ג-ה
שימו לב! תוכנית שיעורי לגו בחודש ספטמבר: 2/9 החוג לא מתקיים (החזר שיעור  ב25/9 יום ג') 16/9 יום א' פותחים שנה ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי כתיבה יוצרת

כתיבה יוצרת גע ד-ו
כתיבה יוצרת לפרטים
כתיבה יוצרת ד-ו
כתיבה יוצרת לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי חרוב ואלון

חרוב ואלון 3 ימים
צהרון לפרטים
חרוב ואלון עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
חרוב ואלון עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - חרוב ואלון עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי חרוב ואלון

צהרון תשעט - חרוב ואלון עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - חרוב ואלון 3 ימים
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי תמר וארז

צהרון תשעט - תמר וארז עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - תמר וארז 3 ימים
צרון 3 ימים לפרטים
צהרון תשעט - תמר וארז עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי תאנה וחרצית

צהרון תשעט - תאנה וחרצית עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - תאנה וחרצית 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
צהרון תשעט - תאנה וחרצית עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי שקד וגפן

צהרון תשעט - שקד וגפן עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - שקד וגפן עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - שקד וגפן 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי רותם

צהרון תשעט - רותם עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - רותם עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - רותם 3 ימים
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי עינב והדר

צהרון תשעט - עינב והדר עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - עינב והדר עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - עינב והדר 3 ימים
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי מרים ורימון

צהרון תשעט - מרים ורימון עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - מרים ורימון 3 ימים
צהרון 3 ימים לפרטים
צהרון תשעט - מרים ורימון עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי כלנית

צהרון תשעט - כלנית עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - כלנית 3 ימים
צהרון לפרטים
צהרון תשעט - כלנית עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי יסמין וסחלב

צהרון תשעט - יסמין וסחלב עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - יסמין וסחלב עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - יסמין וסחלב 3 ימים
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי ברוש

צהרון תשעט - ברוש עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - ברוש 3 ימים
צהרון לפרטים
צהרון תשעט - ברוש עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני גנים תשע"ט

חוגי אורנים

צהרון תשעט - אורנים עד 17:00
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - אורנים עד 16:30
חמישה ימים לפרטים
צהרון תשעט - אורנים 3 ימים
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר - תשפ

חוגי בית ספר גבע

בי"ס גבע כיתה ג
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס גבע כיתה א-ב
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
גבע שמרטפיה
שמרטפיה במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר - תשפ

חוגי בית ספר בראשית

בראשית שמרטפיה
שמרטפיה במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס בראשית כיתה א-ב
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס בראשית כיתה ג
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר - תשפ

חוגי בית ספר אשכולות

אשכולות שמרטפיה
שמרטפיה במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס אשכולות א-ב
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס אשכולות כיתה ג
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר - תשפ

חוגי בית ספר הנדיב

שמרטפיה הנדיב
שמרטפיה במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס הנדיב כיתה א
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס הנדיב כיתה ב
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס הנדיב כיתה ג
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר - תשפ

חוגי בית ספר אמירים

שמרטפיה אמירים
שמרטפיה במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס אמירים כיתה ג
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
בי"ס אמירים כיתה א-ב
חמישה ימים 17:00 במידה וקבוצה מלאה תכנס לרשימת המתנה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי פיסול

פיסול א-ג
פיסול לפרטים
פיסול ד-ו
פיסול לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי ציור

ציור גע רב גילאי
ציור גע ד-ז לפרטים
ציור רב גילאי
ציור ד-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי שילוב אומנויות

ש.אומנויות גע ג-ו
שילוב אומנויות לפרטים
ש.אומנויות גע חובה-ב
שילוב אומנויות לפרטים
שילוב אומנויות רב גילאי
שילוב אומנויות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי תכשיטנות

תכשיטנות 1 רב גילאי
תכשיטנות רב גילאי לפרטים
תכשיטנות 2 רב גילאי
תכשיטנות רב גילאי לפרטים
תכשיטנות גע רב גילאי
תכשיטנות גע רב גילאי לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי קומיקס ואיור

קומיקס ואיור ד-ו
קומיקס ואיור לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי יומן אומנות

י.אמנות גע הורה וילד
יומן אומנות לפרטים
יומן אומנות א-ג
יומן אומנות לפרטים
יומן אומנות גע א-ג
יומן אומנות לפרטים
יומן אומנות גע ד-ו
יומן אומנות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי יומן אומנות

יומן אומנות ד-ו
יומן אומנות לפרטים
יומן אמנות הורה וילד
יומן אומנות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי מועדון סריגה

מועדון סריגה
בהדרכת דליה ברנובר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי סדנאות טניס

סדנת טניס 29/03
סדנת טניס הורים וילדים לפרטים
סדנת טניס 05/04
סדנת טניס הורים וילדים לפרטים
סדנת טניס 31/05
סדנת טניס הורים וילדים לפרטים
סדנת טניס 28/06
סדנת טניס הורים וילדים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ד-ו מתחילים גע פעם
טניס לפרטים
ד-ו מתחילים גע פעמיי
טניס לפרטים
גן+א' פעמיים בשבוע
טניס לפרטים
גן+א פעם בשבוע
טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

א-ג מתחילים גע פעם
טניס לפרטים
ב-ג מתחילים פעם בשבו
טניס לפרטים
ב-ג מתחילים פעמיים
טניס לפרטים
בוגרים מתחילים
טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

בוגרים מתקדמים
טניס לפרטים
בוגרים גע מתקדמים
טניס לפרטים
בוגרים
טניס לפרטים
בוגרים גע מתחילים
טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

טניס - נערים גע ו' ומעלה
טניס נערים גע ו' ומעלה לפרטים
ד-ה מתחילים פעמיים
טניס לפרטים
טניס גלאי 4-6 גע
טניס לפרטים
טרום טניס גילאי 4-5
טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ילדים נוער 60 ד 3 פע
טניס 3 פעמים בשבוע אימון של שעה נא לבחור תוספת 30 דקות כושר לנבחרות בעלות 60 ש"ח לפרטים
ילדים פעם בשבוע 45 ד
טניס לפרטים
מתחילים ו' ומעלה פעם
טניס לפרטים
נוער 4 פעמים שעה
נא לבחור תוספת 30 דקות כושר לנבחרות בעלות 60 ש"ח לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

נוער 60 ד פעמיים
נא לבחור תוספת 30 דקות כושר לנבחרות בעלות 60 ש"ח לפרטים
נערות גע ו' ומעלה
טניס לפרטים
נערות מתחילות פעם
טניס לפרטים
נערים נוער 60 ד פעם
טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ד-ה מתחילים פעם בשבו
טניס לפרטים
ילדים פעמיים 45 ד
טניס לפרטים
מתחי ו' ומעלה פעמיים
טניס לפרטים
א-ג מתחילים גע פעמיי
טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

טניס בוגרים פעמיים
טניס מבוגרים פעמיים בשבוע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס - אימון אישי

טניס - אימון אישי 45 דקות
אימון אישי טניס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

השלוחה הדיגיטלית

חוגי קיד-טק כיתות א'-ב'

קיד טק א-ב
טכנולוגיה לקטנטנים היכרות עם סביבת עבודה דיגיטלית הקמה ועריכה של אלבום תמונות משפחתי,לימוד אנימציה בעזרת ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

השלוחה הדיגיטלית

חוגי פיתוח אפליקציות ומשחקים ז'-ח'

אפליקצה משחק אנימציה
פיתוח אפליקציות משחקים ואנימציה ממוחשבת , יסודות התיכנות והכרת סביבת הפיתוח ושימוש באובייקטים,שילוב קבצי ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

השלוחה הדיגיטלית

חוגי יסודות התכנות ג'-ד'

יסודות התכנות ג-ד
יצירת GUI באמצעות אפליקציה לילדים , תרגול לוגיקה,גרפיקה ועריכת דמויות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

השלוחה הדיגיטלית

חוגי פיתוח אפליקציות ומשחקים ה'-ו'

פיתוח אפליקציות ה-ו
פיתוח אפליקציות ומשחקים . עיצוב ותכנות משחק ראשון לכל סוגי המכשירים,תכנון ועיצוב ערכת נושא מקורית ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר תשע"ט

חוגי גבע א+ב

צהרון תשעט - בי"ס גבע כיתה ג'
צהרון לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס גבע א-ב
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר תשע"ט

חוגי בראשית א+ב+ג

צהרון תשעט - בי"ס בראשית כיתה ג'
צהרון לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס בראשית שמרטפיה
שמרטפיה לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס בראשית א-ב
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר תשע"ט

חוגי אשכולות א+ב+ג

צהרון תשעט - בי"ס אשכולות כיתה ג'
צהרון לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס אשכולות שמרטפיה
שמרטפיה לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס אשכולות א-ב
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר תשע"ט

חוגי אמירים א+ב+ג

צהרון תשעט - בי"ס אמירים שמרטפיה
שמרטפיה לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס אמירים א-ב
צהרון לפרטים
צהרון תשעט - בי"ס אמירים כיתה ג'
צהרון לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

צהרוני בתי ספר תשע"ט

חוגי הנדיב

צהרון תשעט - בי"ס הנדיב כיתה א
צהרון בי"ס לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות שבועות

חוגי שבועות בגנים

ק.שבועות אורנים
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות אלונים וניצ
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות ברוש
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות יסמין ןסחלב
קייטנת שבועות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות שבועות

חוגי שבועות בגנים

ק.שבועות כלנית
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות מרים ורימון
קייטנת שבועות לפרטים
שבק.שבועות עינב והדר
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות תות ופרחים
קייטנת שבועות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות שבועות

חוגי שבועות בגנים

ק.שבועות תמר וארז
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות רותם
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות שקד וגפן
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות תאנה וחרצית
קייטנת שבועות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות שבועות

חוגי שבועות בבתי הספר

ק.שבועות אמירים
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות אשכולות
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות בראשית
קייטנת שבועות לפרטים
ק.שבועות גבע
קייטנת שבועות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנות שבועות

חוגי שבועות בבתי הספר

ק.שבועות הנדיב
קייטנת שבועות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנת טיולים

חוגי מחזור שני

קיטנת טיולים ה-ו 2
קיטנת טיולים ג-ד מחזור שני פרטים נוספים אצל יורם 050-8991888 לפרטים
קיטנת טיולים ג-ד 2
קיטנת טיולים ג-ד מחזור שני פרטים נוספים אצל יורם 050-8991888 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנת טיולים

חוגי מחזור ראשון

קייטנת טיולים ג-ד1
קיטנת טיולים ג-ד מחזור ראשון פרטים נוספים אצל יורם 050-8991888 לפרטים
קיטנת טיולים ה-ו 1
קיטנת טיולים ה-ו מחזור ראשון פרטים נוספים אצל יורם 050-8991888 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

קייטנת טיולים

חוגי גיבושון

גיבושון עולים ל ז'
פרטים נוספים אצל יורם 050-8991888 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחנה אימונים

חוגי מחנה אימונים מחזור 1

מחנה קיץ כדורגל
המחנה יתקיים בכפר גליקסון , המחיר כולל הסעות פרטים אצל המאמנים לפרטים
מחנה כדורגל 5 ימים
המחנה יתקיים בכפר גליקסון , המחיר כולל הסעות פרטים אצל המאמנים לפרטים
מחנה כדורגל 10 ימים
המחנה יתקיים בכפר גליקסון , המחיר כולל הסעות פרטים אצל המאמנים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחנה אימונים

חוגי מחנה אימונים מחזור 2

מחנה כדורגל אוגוסט
מחזור שני באוגוסט פרטים אצל המאמנים לפרטים
מחנה אוגוסט 5 ימים
מחזור שני באוגוסט פרטים אצל המאמנים לפרטים
מחנה אוגוסט 10 ימים
מחזור שני באוגוסט פרטים אצל המאמנים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה