מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעיליות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

אקרונינג'ה ד ומעלה
אקרונינג'ה מתחילים ד ומעלה מתקיים באולם ספורט בבי"ס אמירים לפרטים
אקרונינג'ה נבחרת
אקרונינג'ה מתקדמים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
התעמלות קרקע ד' ומעלה ג"ע
ד' ומעלה ג"ע מתקיים באולם בבי"ס גבע לפרטים
התעמלות קרקע א-ג מתחילות ג"ע
מתחילות א-ג מתקיים באולם בבי"ס גבע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

התעמלות קרקע ד ומעלה מתקדמות
מתקדמות ד ומעלה החוג תקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
התעמלות קרקע גן חובה-א
גן חובה-א מתקיים באולם ספורט אמירים לפרטים
אקרונינג'ה א-ג מתחיל
אקרונינג'ה מתחילים א-ג מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
אקרונינג'ה בוגרים
אקרונינג'ה בוגרים 16 ומעלה מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

אקרונינג'ה א ומעלה ג"ע
אקרונינג'ה ג"ע א ומעלה מתקיים באולם ספורט בי"ס גבע לפרטים
התעמלות קרקע א-ג מתקדמות
מתקדמות א-ג מתקיים באולם בי"ס אמירים לפרטים
התעמלות קרקע א-ו מתקדמות ג"ע
מתקדמות א-ג ג"ע מתקיים באולם הספורט בבי"ס גבע לפרטים
התעמלות קרקע - אקרונינג'ה גנים גע
אקרונינג'ה ג"ע גנים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

התעמלות קרקע ד ומעלה מתחילות
מתחילות ד ומעלה מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2012
שנתון 2012 לפרטים
כדור רגל - שנתון 2011 טרום ב
שנתון 2011 לפרטים
כדור רגל - שנתון 2010 טרום א
שנתון 2010 לפרטים
2002-3
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2004-5
2013
אמירים א-ב
אמירים א-ב לפרטים
אמירים א-ב פעם בשבוע
אמירים א-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

אמירים ג-ד
אמירים ג-ד לפרטים
אמירים ג-ד פעם בשבוע
אמירים ג-ד לפרטים
אשכולות א-ב
אשכולות א-ב לפרטים
כדור רגל - נשים פעם בשבוע
כדורגל נשים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - 2002-3 פעם בשבוע
2002-3 פעם בשבוע לפרטים
כדור רגל - ילדות א-ב אשכולות פעם בשבוע
ילדות א-ב פעם בשבוע לפרטים
בנות פעם בשבוע גע
גבע גנים לפרטים
כדור רגל - שנתון 2008 ילדים ב
שנתון 2008 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2009 ילדים ג
שנתון 2009 לפרטים
בנות א-ג פעם בשבוע
בנות א-ג לפרטים
בראשית א-ב
בראשית א-ב לפרטים
בראשית א-ב פעם בשבוע
בראשית א-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

בראשית ג-ד
בראשית ג-ד לפרטים
בראשית ג-ד פעם בשבוע
בראשית ג-ד לפרטים
כדור רגל - שנתון 2006 נערים ג
שנתון 2006 לפרטים
2015 פעם בשבוע
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

2016
2015
2014
2014 פעם בשבוע
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

גבע א
גבע א לפרטים
גבע ב
גבע ב לפרטים
גבע א פעם בשבוע
גבע א לפרטים
אשכולות ג-ד פעם בשבו
אשכולות ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

אשכולות א-ב פעם בשבו
אשכולות א-ב לפרטים
אשכולות ג-ד
אשכולות ג-ד לפרטים
2016 פעם בשבוע
כדור רגל - ילדות ו-ח
ילדות ו-ח לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

2013 פעם בשבוע
בנות א-ג
בנות א-ג לפרטים
בוגרים פ"ש
פעם בשבוע מבוגרים לפרטים
גבע ב פעם בשבוע
גבע ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

גבע ג-ד
גבע ג-ד לפרטים
גבע ג-ד פעם בשבוע
גבע ג-ד לפרטים
גבע גנים
גבע גנים לפרטים
גבע גנים פעם בשבוע
גבע גנים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

הנדיב א-ב
הנדיב א-ב לפרטים
הנדיב א-ב פעם בשבוע
הנדיב א-ב לפרטים
הנדיב ג-ד
הנדיב ג-ד לפרטים
הנדיב ג-ד פעם בשבוע
הנדיב ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

תלבושת כדורגל תשפא
תלבושת כדורגל תשפא לפרטים
כדור רגל - שנתון 2011 טרום ב גע
שנתון 2011 לפרטים
כדור רגל - שנתון 2007 ילדים א
שנתון 2007 לפרטים
כדור רגל - בנות טרומיות
בנות טרומיות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

מתחילים א-ג | אמירים | חמישי
הוקי גלגיליות מתחילים א-ג מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ... לפרטים
מתחילים ג-ו גבעת עדה
הוקי גלגיליות מתחילים ג-ו מתקיים במגרש הוקי גבעת עדה לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
מתחילים גן-ב ג"ע
הוקי גלגיליות גן-ב מתחילים מתקיים במגרש הוקי גבעת עדה לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
מתחילים ד-ו | אמירים | חמישי
הוקי גלגיליות מתחילים ד-ו מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

מתקדמים| אמירים | שלישי
הוקי גלגיליות מתקדמים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט ... לפרטים
ד-ו אשכולות
הוקי גלגיליות ד-ו מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
א-ג אשכולות מתחילים
הוקי גלגיליות א-ג מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
ג-ו מתחילים | אמירים | שלישי
הוקי גלגיליות ג-ו מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

גן-ב מתחילים | אמירים| שלישי
הוקי גלגיליות גן-ב מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב ... לפרטים
מתקדמים | אמירים | חמישי
הוקי גלגיליות מתקדמים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי יוגה

יוגה - יוגה מבוגרים
יוגה מבוגרים לפרטים
יוגה - יוגה פעם בשבוע
יוגה מבוגרים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ז ומעלה פ"ש
ז ומעלה מתחילים ותיקים גע לפרטים
חגורה ג"ע
חגורה ג"ע 3 לפרטים
חגורה ג"ע
חגורה ג"ע 2.45 מ' לפרטים
חובה מתחילים
חובה מתחילים במהלך השנה יהיו 6-8 מפגשים משותפים הורים וילדים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

חובה-א ממשיכים
חובה-א ממשיכים במהלך השנה יהיו 6-8 מפגשים משותפים הורים וילדים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
חליפת קרב מגע גע 1
חליפת קרב מגע 1-1.4 מ' לפרטים
חליפת קרב מגע גע 2
חליפת קרב מגע 1.5-1.7 מ' לפרטים
טרום חובה מתחילים
טרום חובה מתחילים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) במהלך השנה יהיו 6-8 מפגשים משותפים הורים ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

י' ומעלה+מבוגרים
י' ומעלה+מבוגרים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים חגורות צהובות ומעלה יש להצטייד במגינים בחינות עלייה בדרגה ... לפרטים
מבוגרים ג"ע פ"ש
מבוגרים ג"ע פ"ש לפרטים
מגנים - ג"ע
מגני עצם, מגני אשכים לפרטים
ו-ט מתחילים וממשיכים
ו-ט מתחילים וממשיכים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים חגורות צהובות ומעלה יש להצטייד במגינים בחינות עלייה ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ז ומעלה ג"ע
ז ומעלה מתחילים ותיקים גע לפרטים
א-ג ג"ע
א-ג מתחילים וותיקים גע לפרטים
ג-ה מתחילים וממשיכים
ג-ה מתחילים וממשיכים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים חגורות צהובות ומעלהיש להצטייד במגינים בחינות עלייה ... לפרטים
גן-א מתחילים ג"ע
ג"ע גן + א לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ד-ו ג"ע
ד-ו מתחילים ותיקים גע לפרטים
ד-ו מתחילים וממשיכים
ד-ו מתחילים וממשיכים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים חגורות צהובות ומעלהיש להצטייד במגינים בחינות עלייה בדרגה ... לפרטים
א+ב ממשיכים
א+ב ממשיכים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) לפרטים
א+ב מתחילים
א+ב מתחילים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) חגורות צהובות ומעלה יש להצטייד במגינים בחינות ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

קרב מגע - קרב מגע נערות ונשים
מגיל 15 ומעלה לפרטים
קרב מגע - מחנה פסח גן חובה-ג'
אילון 052-2419896 יעלה 052-6335582 לפרטים
קרב מגע - מחנה פסח ד-ח
תאריכים 29-30/3 + 02/04 אילון 052-2419896 יעלה 052-6335582 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי פילאטיס

פילאטיס - פילאטיס בנ. פעם בשבו
פילאטיס מבוגרים לפרטים
פילאטיס - פילאטיס בנימינה
פילאטיס מבוגרים לפרטים
פילאטיס ג"ע
פילאטיס גבעת עדה מתקיים בסטודיו במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
פילאטיס ג"ע פעם בשבו
פילאטיס גבעת עדה פעם בשבוע מתקיים בסטודיו במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע בנימינה

התעמלות קרקע - פעם בשבוע בנימינה
אקרונינג'ה פעם בשבוע לכל הקבוצות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה ז ומעלה ג"ע
קפוארה ז ומעלה ג"ע סטודיו ריבוע במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
קפוארה גנים ג"ע
קפוארה גנים ג"ע לפרטים
קפוארה ד ומעלה ג"ע
קפוארה ד ומעלה ג"ע סטודיו ריבוע במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
קפוארה א-ג ג"ע
קפוארה א-ג ג"ע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה א-ד
קפוארה א-ד מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לפרטים
קפוארה גנים
קפוארה גנים מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי תנועה הורים וילדים

תנועה הורים וילדים
תנועה הורים וילדים לגילאי 1.5-3.5 לפרטים יעל שפר 052-2404006 לפרטים
תנועה הורים וילדים-5
תנועה הורים וילדים-5 מפגשים לגילאי 1.5-3.5 לפרטים יעל שפר 052-2404006 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר גבע 2021

קיטנת קיץ - גבע 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גבע מחזור 2 בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גבע כיתה א
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גבע כיתה ב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר גבע 2021

קיטנת קיץ - גבע כיתה ג
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גבע כיתה ו
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גבע כיתה ה
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גבע כיתה ד
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר גבע 2021

צהרון גבע מחזור 1
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר הנדיב 2021

קיטנת קיץ - הנדיב כיתה ה
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - הנדיב כיתה ו
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - הנדיב 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - הנדיב מחזור 2 בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר הנדיב 2021

קיטנת קיץ - הנדיב כיתה ב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - הנדיב כיתה ג
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - הנדיב כיתה א
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - הנדיב כיתה ד
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר הנדיב 2021

צהרון הנדיב מחזור 1
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר בראשית 2021

קיטנת קיץ - בראשית מחזור 2 בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - בראשית כיתה ב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - בראשית כיתה א
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - בראשית כיתה ג
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר בראשית 2021

קיטנת קיץ - בראשית כיתה ד
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - בראשית כיתה ו
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - בראשית כיתה ה
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - בראשית 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר בראשית 2021

צהרון בראשית מחזור 1
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר אשכולות 2021

קיטנת קיץ - אשכולות כיתה א
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אשכולות כיתה ו
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אשכולות כיתה ד
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אשכולות כיתה ה
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר אשכולות 2021

קיטנת קיץ - אשכולות כיתה ג
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
צהרון אשכולות מחזור 1
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אשכולות מחזור 2 בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אשכולות 2 כולל צהרו
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר אשכולות 2021

קיטנת קיץ - אשכולות כיתה ב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר אמירים 2021

קיטנת קיץ - אמירים 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אמירים מחזור 2 בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אמירים כיתה ב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אמירים כיתה ג
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר אמירים 2021

קיטנת קיץ - אמירים כיתה ד
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אמירים כיתה ה
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אמירים כיתה א
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - אמירים כיתה ו
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

בתי ספר 2021

חוגי בתי ספר אמירים 2021

צהרון אמירים מחזור 1
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי שקד+גפן 2021

קיטנת קיץ - גן שקד
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן גפן
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - שקד+גפן 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון שקד+גפן
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי שקד+גפן 2021

קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 שקד+גפן בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי ברוש+אלון 2021

קיטנת קיץ - גן ברוש
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן אלון
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - ברוש+אלון 2 כולל צהר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 ברוש+אלון בו
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי ברוש+אלון 2021

צהרון קיץ - צהרון ברוש+אלון
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי אלונים+ניצנים 2021

קיטנה/מפעלי קיץ - - אלונים+ניצנים 2 כולל
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מח' 2 אלונים+ניצנים
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון אלונים+ניצנים
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן ניצנים
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי אלונים+ניצנים 2021

קיטנת קיץ - גן אלונים
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי עינב+הדר 2021

קיטנת קיץ - גן עינב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - עינב+הדר 2 כולל צהרו
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון עינב+הדר
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן הדר
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי עינב+הדר 2021

קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 עינב+הדר בוק
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי הדס 2021

קיטנת קיץ - גן הדס
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי פרחים+תות 2021

קיטנת קיץ - גן תות
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון פרחים+תות
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - פרחים+תות 2 כולל צהר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מח' 2 פרחים+תות בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי פרחים+תות 2021

קיטנת קיץ - גן פרחים
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי תאנה+חרצית 2021

קיטנת קיץ - גן תאנה
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון תאנה+חרצית
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - תאנה+חרצית 2 כולל צה
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 תאנה+חרצית ב
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי תאנה+חרצית 2021

קיטנת קיץ - גן חרצית
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי יסמין+סחלב 2021

צהרון קיץ - צהרון יסמין+סחלב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 יסמין+סחלב ב
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - יסמין+סחלב 2 כולל צה
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן יסמין
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי יסמין+סחלב 2021

קיטנת קיץ - גן סחלב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי אורנים+רותם 2021

קיטנה/מפעלי קיץ - - מח' 2 אורנים+רותם בו
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - אורנים+רותם 2 כולל צ
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
צהרון קיץ - אורנים+רותם
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן רותם
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי אורנים+רותם 2021

קיטנת קיץ - גן אורנים
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי תמר+ארז 2021

קיטנת קיץ - גן תמר
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
צהרון קיץ - -צהרון תמר וארז
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - תמר+ארז 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 תמר+ארז בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי תמר+ארז 2021

קיטנת קיץ - גן ארז
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי חרוב+רקפת 2021

קייטנות קיץ - גן חרוב
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה קיץ - - צהרון חרוב+רקפת
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה קיץ - חרוב+רקפת מחזור 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה קיץ - מחזור 2 חרוב+רקפת בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי חרוב+רקפת 2021

קיטנה קיץ - גן רקפת
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי מרים+רימון 2021

קיטנה/מפעלי קיץ - - מרים+רימון 2 כולל צה
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון מרים+רימון
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן רימון
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 מרים+רימון ב
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי מרים+רימון 2021

קיטנת קיץ - גן מרים
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

גנים 2021

חוגי כלנית 2021

קיטנה/מפעלי קיץ - - כלנית 2 כולל צהרון
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנת קיץ - גן כלנית
בין התאריכים 04-22/07/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
צהרון קיץ - צהרון כלנית
בין התאריכים 04-22/07/2021 מהשעה 13:00 עד השעה 17:00 לפרטים
קיטנה/מפעלי קיץ - - מחזור 2 כלנית בוקר
בין התאריכים 25/7-08/08/2021 עד השעה 13:00 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי טרום בלט

טרום בלט א-ב גע
טרום בלט גע G2 לפרטים
טרום בלט א-ב
טרום בלט B2 לפרטים
טרום בלט גן חובה
טרום בלט B1 לפרטים
טרום בלט ט.חובה
טרום בלט B לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי טרום בלט

טרום בלט ט.חובה גע
טרום בלט גע G לפרטים
טרום בלט גן חובה גע
טרום בלט גע G1 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי מחול מודרני

מחול מודרני - מחול מודרני ג-ו
מחול מודרני BM1 לפרטים
מחול מודרני נשים
מחול מודרני  לפרטים
מחול מודרני - מחול מודרני חטיבה +
מחול מודרני BM2 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי סלסה

סלסה - סלסה זוגות מבוגרים
לןמדים ורוקדים עם יניב. לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

כדורעף

חוגי כדורעף

כדור עף קהילה
כדור עף קהילה באולם ספורט בי"ס גבע לפרטים נוספים טל בש 054-6668267 לפרטים
ליגה א כדורעף
ליגה א כדורעף באולם ספורט אורט משחקי ליגה במוצ"ש לפרטים נוספים טל בש 054-6668267 לפרטים
אורט נערות ז-י
כדור עף אולם ספורט אורט משחקי ליגה מתקיימים ביום ו' לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
אורט נערים ז-י
כדור עף אולם ספורט אורט משחקי ליגה יתקיימו בימי ו' לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

כדורעף

חוגי כדורעף

אמירים ד-ו
ד-ו כדורעף מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
אשכולות ד-ו
ד-ו כדור עף אשכולות מתקיים באולם ספורט ביה"ס אשכולות לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
כדור עף נשים קהילה
כדור עף נשים קהילה באולם ספורט בי"ס גבע לפרטים נוספים טל בש 054-6668267 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי תכשיטנות

תכשיטנות רב גילאי
במתנ"ס בנימינה - חדר אלגרו לפרטים
תכשיטנות רב גילאי
מתקיים במתנ"ס בנימינה חדר אלגרו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי שילוב אומנויות

שילוב אומנויות - אמנות ג-ז
אמנות ג-ו לפרטים
שילוב אומנויות - אמנות -ג-ז ג"ע
אמנות חובה-ב לפרטים
שילוב אומנויות - אמנות חובה-ב
אמנות חובה-ב לפרטים
שילוב אומנויות - אמנות גע חובה-ב
אמנות חובה-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי ציור

ציור - ציור ד-ו גע
ציור א-ג לפרטים
ציור - ציור א-ג גע
ציור א-ג לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי פיסול

פיסול - פיסול א-ג
פיסול לפרטים
פיסול - פיסול ד-ו
פיסול לפרטים
פיסול - פיסול מבוגרים
פיסול מבוגרים ערב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

פסנתר סבטלנה2\1 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
פסנתר מרים 3\4 שעה
פסנתרשלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
פסנתר נטלי 2\1 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
פסנתר נטלי 3\4 שעה
פסנתר שלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

פסנתר סבטלנה 3\4
פסנתר שלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
פסנתר מרים 21 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
מרכז המוסיקה - פסנתר ג'ין 21 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
מרכז המוסיקה - פסנתר ג'ין 34 שעה
פסנתר שלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

קלרינט 2\1 אלון
קלרינט עם אלון זיסר 2\1 שעה פרטני לפרטים
קלרינט 3\4 אלון
קלרינט עם אלון זיסר 3\4 שעה פרטני לפרטים
מרכז המוסיקה - חלליות בקבוצה
חלליות בקבוצה לפרטים
סקסופון 2\1 אורי
סקסופון עם אורי ארמן 2\1 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

סקסופון 3\4 אורי
סקסופון עם אורי ארמן 4\3שעה פרטני לפרטים
טרומבון 3\4 שלומי
טרומבון עם גרי פרבר 4\3 שעה פרטני לפרטים
חצוצרה 3\4 ברוך
חצוצרה עם ברוך אולצבסקי 3\4 שעה פרטני לפרטים
טרומבון 2\1 שלומי
טרומבון עם גרי פרבר 2\1 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

חצוצרה 2\1 ברוך
חצוצרה עם ברוך אולצבסקי 2\1 שעה פרטני לפרטים
חלילית 2\1 טלי לירון
חלילית עם טלי לירון 2\1 שעה פרטני לפרטים
חלילית 3\4 טלי לירון
חללית עם טלי לירון 4\3שעה פרטני לפרטים
מרכז המוסיקה - חליל צד 21 שרון
חליל צד עם שרון שעבי 21 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

מרכז המוסיקה - חליל צד 3/4 שרון
חליל צד עם שרון שעבי 3/4 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי תופים

תופים 2\1 יפתח
תופים עם יפתח לוי 2\1 שעה פרטני לפרטים
תופים 3\4 יפתח
תופים עם יפתח לוי 3\4 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פיתוח קול

פיתוח קול שעה אלכסנד
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין שעה פרטני לפרטים
פיתוח קול 3\4 אלכסנד
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין 3\4 שעה פרטני לפרטים
פיתוח קול 2\1 אלכסנ
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין 2\1 שעה פרטני לפרטים
פיתוח קול בזוג 45 דק
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין 45 דק לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כינור

כינור 3\4 חנה
כינור עם חנה יוסיפוביץ 3\4 שעה פרטני לפרטים
כינור שעה גרי
כינור עם גרי פרבר שעה פרטני לפרטים
כינור 3\4 גרי
כינור עם גרי פרבר 4\3 שעה פרטני לפרטים
כינור 2\1 חנה
כינור עם חנה יוסיפוביץ 3\4 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כינור

כינור 2 בשבוע 2\1 שע
כינור עם גרי פרבר פעמיים בשבוע חצי שעה פרטני לפרטים
כינור 2\1 גרי
כינור עם גרי פרבר 2\1 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי גיטרה/גיטרה בס

מרכז המוסיקה - גיטרה אלון בזוגות
גיטרה עם אלון שיינר 34 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פעילויות קיץ

חוגי קורס צילום

קורס צילום לנוער 1
מצלמות: סמארטפונים ומצלמות. חשוב לשוחח עם המנחה על סוג המצלמה לפני ההרשמה. מנחת הסדנה: דוינה - 0585212536 לפרטים
קורס צילום לנוער 2
מצלמות: סמארטפונים ומצלמות. חשוב לשוחח עם המנחה על סוג המצלמה לפני ההרשמה. מנחת הסדנה: דוינה - 0585212536 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פעילויות קיץ

חוגי מחנה קרב מגע

קרב מגע - מחנה גן חובה-ג' 5 ימים
הרשמה עד 20/06 פרטים נוספים אילן 0522419896 יעלה 0526335582 לפרטים
קרב מגע - מחנה ד' - י' 5 ימים
תאריכים הקייטנה 18.7-29.7 (שימו לב שבמעבר למערכת תשלום מופיע תאריך אחר, זה באג. אילו התאריכים הנכונים) הרשמה עד ... לפרטים
מחנה קרב מגע חובה-ג
הרשמה עד 20/06 פרטים נוספים אילן 0522419896 יעלה 0526335582 לפרטים
מחנה קרב מגע ד-ט
תאריכי הקייטנה 18.7 - 29.7 (שימו לב שבמעבר למערכת תשלום מופיע תאריף אחר, זה באג. אילו התאריכים הנכונים) הרשמה עד 20/06 ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי ציור גמלאים

ציור גמלאים - יום א מבוגרים
לצייר באהבה תוך כדי לימוד טכניקות ציור שונות. לפרטים
ציור גמלאים - יום ב ציור מבוגרים
שיפור ולימוד טכניקות ציור לפרטים
ציור גמלאים - יום א גימלאי חוץ
לימוד ושיפור טכניקות ציור לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי קרמיקה גמלאים

גימלאי חוץ קרמיקה
קרמיקה בבקר לגימלאים תושבי חוץ לפרטים
קרמיקה גמלאים - תושבי חוץ יום ג
קרמיקה בבקר לגימלאים תושבי חוץ יום ג לפרטים
קרמיקה יום א
לימוד ויצירת עבודות קרמיקה באוירה נעימה לפרטים
קרמיקה יום ג
לימוד והכנת עבודות קרמיקה באוירה נעימה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי התעמלות בונה עצם

בונה עצם -8:00פעמיים
התעמלות בונה עצם לפרטים
בונה עצם 9:00 פעמיים
התעמלות בונה עצם לפרטים
בונה עצם -פעם
התעמלות בונה עצם לפרטים
בונה עצם -פעם ג"ע
התעמלות בונה עצם לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי חוויה בתנועה גמלאים

חויה בתנועה למבוגרים
שילוב של התעמלות והנעת הגוף עם מוסיקה חוויתית. לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי עיצוב וחיטוב גמלאים

עיצוב בערב פעם
התעמלות מחזקת ומעצבת את הגוף לפרטים
עיצוב ג"ע
התעמלות מעצבת ומחטבת את הגוף לפרטים
עיצוב פעם
התעמלות מחזקת ומעצבת את הגוף לפרטים
עיצוב פעמיים
התעמלות מחזקת ומעצבת את הגוף לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי פלדנקרייז גמלאים

פלדנקרייז בנימינה
פלדנקרייז למבוגרים לפרטים
פלדנקרייז ג"ע
פלדנקרייז למבוגרים בשעות הבוקר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי צ'י קונג גמלאים

צ'י קונג ג"ע
הנעה של הגוף והנפש בשיטת הצ'י קונג לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי תיאטרון

תיאטרון - תיאטרון גע ג-ד
תיאטרון גבעת עדה לפרטים
תיאטרון - תיאטרון ה-ו בנימינה
תיאטרון בנימינה לפרטים
תיאטרון - תיאטרון גע ה-ו
תיאטרון גבעת עדה לפרטים
תיאטרון - תיאטרון ג-ד בנימינה
תיאטרון בנימינה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מבוכים ודרקונים

מבוכים ודרכונים - מבוכים בוגרים ג"ע
מבוכים ודרקונים בוגרים גע לפרטים
מבוכים ב-ג גע
מבוכים ודרקונים מתקיים בבית דורון לפרטים
מבוכים ד-ו גע
מבוכים ודרקונים  מתקיים בבית דורון לפרטים
מבוכים ודרקונים ב-ד
מבוכים ודרקונים מתקיים בארגז חדר ימין היסמין 3 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מבוכים ודרקונים

מבוכים ודרקונים בוגרים
מבוכים ודרקונים מתקיים במתנ"ס בנימינה בחדר אלגרו לפרטים
מבוכים ודרקונים ה-ו
מבוכים ודרקונים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי שח מט

שחמט פעמיים בשבוע
שחמט לפרטים
שחמט מתקדמים
שחמט לפרטים
שחמט מתחילים
שחמט לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי אלקטרונאי צעיר

אלקט' א-ג
אלקטרונאי צעיר לפרטים
אלקטרונאי צעיר - אלקט' גבעת עדה
אלקטרונאי צעיר לפרטים
אלקט' ד-ו
אלקטרונאי צעיר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ב-ג מתחילים 1 בשבוע
ב-ג מתחילים 1 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ב-ג מתחילים 2 בשבוע
ב-ג מתחילים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בוגרים 1 בשבוע
בוגרים 1 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בוגרים 2 בשבוע
בוגרים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

בוגרים ג"ע 1 בשבוע
בוגרים 1 בשבוע ג"ע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בוגרים מתחילים
בוגרים מתחילים פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בנות ה-ח 2 בשבוע
בנות ה-ח 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ג-ה מתחילים ג"ע 2 בש
ג-ה מתחילים ג"ע 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

גן+א 1 בשבוע
טניס גן+א 1 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
גן-ב מתחילים ג"ע 2 ב
גן-ב מתחילים ג"ע 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ד-ו 2 בשבוע
ד-ו 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ו-ז מתחילים ג"ע 2 בש
ו-ז מתחילים ג"ע 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ילדים 1 בשבוע 45 דקו
ילדים 1 בשבוע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ילדים 2 בשבוע 45 דק'
ילדים 2 בשבוע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ילדים 3 בשבוע 45 דק'
ילדים 3 בשבוע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ילדים ג"ע 45 דק
ילדים ג"ע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

נוער 1 בשבוע 60 דק'
נוער 1 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 2 בשבוע 60 דק'
נוער 2 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 2 בשבוע 75 דק'
נוער 3 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 3 בשבוע 60 דק'
נוער 3 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

נוער 4 בשבוע 4.5 ש'
נוער 4 בשבוע 4.5 ש' ומעלה פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 4 בשבוע 60 דק'
נוער 4 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער מתחילים 2 בשבוע
נוער מתחילים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
א' מתחילים 2 בשבוע
א מתחילים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

טניס - בוגרים 90 דקות
בוגרים 90 דקות פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי מחנה טניס בפסח

טניס - מחנה פסח יום בודד
פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טניס - מחנה פסח 3 ימים
פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טניס - מחנה פסח יומיים
פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מוסיקה

חוגי חבורות זמר

קולות בגבעה
קולות בגבעה מקהלה לפרטים
הבנימינים
הבנימינים מקהלה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מוסיקה

חוגי בטוקדה

מרכז המוסיקה - בטוקדה
בטוקדה לפרטים
מרכז המוסיקה - העשרה בטוקדה
בטוקדה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

כללי

חוגי תאטרון מוזקלי

מרכז המוסיקה - תאטרון מוזיקלי ז- ח
תאטרון מוזיקלי עם אלכסנדר לילדי ז- ח שעה וחצי . לפרטים
מרכז המוסיקה - תאטרון מוזיקלי ה- ו
תאטרון מוזיקלי עם אלכסנדר לילדי ה- ו שעה וחצי . לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחנה כודרגל לקיץ

חוגי אמירים

מ.אמירים 10 ימים
כיתות א-ו לפרטים
מ.אמירים 5 ימים
כיתות א-ו לפרטים
מחנה כדורגל אמירים
כיתות א-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחנה כודרגל לקיץ

חוגי אשכולות

מ.אשכולות 10 ימים
כיתות א-ו לפרטים
מ.אשכולות 5 ימים
כיתות א-ו לפרטים
מחנה כדורגל אשכולות
כיתות א-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחנה כודרגל לקיץ

חוגי גבע

מ.כדורגל גבע 10 ימים
כיתות א-ו לפרטים
מ.כדורגל גבע 5 ימים
כיתות א-ו לפרטים
מחנה כדורגל גבע
כיתות א-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה