מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעיליות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

אקרונינג'ה ד ומעלה
אקרונינג'ה מתחילים ד ומעלה מתקיים באולם ספורט בבי"ס אמירים לפרטים
אקרונינג'ה נבחרת
אקרונינג'ה מתקדמים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
התעמלות קרקע ד' ומעלה ג"ע
ד' ומעלה ג"ע מתקיים באולם בבי"ס גבע לפרטים
התעמלות קרקע א-ג מתחילות ג"ע
מתחילות א-ג מתקיים באולם בבי"ס גבע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

התעמלות קרקע ד ומעלה מתקדמות
מתקדמות ד ומעלה החוג תקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
התעמלות קרקע גן חובה-א
גן חובה-א מתקיים באולם ספורט אמירים לפרטים
אקרונינג'ה א-ג מתחיל
אקרונינג'ה מתחילים א-ג מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
אקרונינג'ה בוגרים
אקרונינג'ה בוגרים 16 ומעלה מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

אקרונינג'ה א ומעלה ג"ע
אקרונינג'ה ג"ע א ומעלה מתקיים באולם ספורט בי"ס גבע לפרטים
התעמלות קרקע א-ג מתקדמות
מתקדמות א-ג מתקיים באולם בי"ס אמירים לפרטים
התעמלות קרקע א-ו מתקדמות ג"ע
מתקדמות א-ג ג"ע מתקיים באולם הספורט בבי"ס גבע לפרטים
התעמלות קרקע - אקרונינג'ה גנים גע
אקרונינג'ה ג"ע גנים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע | אקרונינג'ה

התעמלות קרקע ד ומעלה מתחילות
מתחילות ד ומעלה מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2012
שנתון 2012 לפרטים
כדור רגל - שנתון 2011 טרום ב
שנתון 2011 לפרטים
כדור רגל - שנתון 2010 טרום א
שנתון 2010 לפרטים
2002-3
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2004-5
2013
אמירים א-ב
אמירים א-ב לפרטים
אמירים א-ב פעם בשבוע
אמירים א-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

אמירים ג-ד
אמירים ג-ד לפרטים
אמירים ג-ד פעם בשבוע
אמירים ג-ד לפרטים
אשכולות א-ב
אשכולות א-ב לפרטים
כדור רגל - 2002-3 פעם בשבוע
2002-3 פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

בנות פעם בשבוע גע
גבע גנים לפרטים
כדור רגל - שנתון 2008 ילדים ב
שנתון 2008 לפרטים
כדור רגל - שנתון 2009 ילדים ג
שנתון 2009 לפרטים
בנות א-ג פעם בשבוע
בנות א-ג לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

בראשית א-ב
בראשית א-ב לפרטים
בראשית א-ב פעם בשבוע
בראשית א-ב לפרטים
בראשית ג-ד
בראשית ג-ד לפרטים
בראשית ג-ד פעם בשבוע
בראשית ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2006 נערים ג
שנתון 2006 לפרטים
2015 פעם בשבוע
2016
2015
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

2014
2014 פעם בשבוע
גבע א
גבע א לפרטים
גבע ב
גבע ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

גבע א פעם בשבוע
גבע א לפרטים
אשכולות ג-ד פעם בשבו
אשכולות ג-ד לפרטים
אשכולות א-ב פעם בשבו
אשכולות א-ב לפרטים
אשכולות ג-ד
אשכולות ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

2016 פעם בשבוע
כדור רגל - ילדות ו-ח
ילדות ו-ח לפרטים
2013 פעם בשבוע
בנות א-ג
בנות א-ג לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

בוגרים פ"ש
פעם בשבוע מבוגרים לפרטים
גבע ב פעם בשבוע
גבע ב לפרטים
גבע ג-ד
גבע ג-ד לפרטים
גבע ג-ד פעם בשבוע
גבע ג-ד לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

גבע גנים
גבע גנים לפרטים
גבע גנים פעם בשבוע
גבע גנים לפרטים
הנדיב א-ב
הנדיב א-ב לפרטים
הנדיב א-ב פעם בשבוע
הנדיב א-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

הנדיב ג-ד
הנדיב ג-ד לפרטים
הנדיב ג-ד פעם בשבוע
הנדיב ג-ד לפרטים
תלבושת כדורגל תשפא
תלבושת כדורגל תשפא לפרטים
כדור רגל - שנתון 2011 טרום ב גע
שנתון 2011 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורגל

כדור רגל - שנתון 2007 ילדים א
שנתון 2007 לפרטים
כדור רגל - בנות טרומיות
בנות טרומיות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

מתחילים א-ג | אמירים | חמישי
הוקי גלגיליות מתחילים א-ג מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ... לפרטים
מתחילים ג-ו גבעת עדה
הוקי גלגיליות מתחילים ג-ו מתקיים במגרש הוקי גבעת עדה לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
מתחילים גן-ב ג"ע
הוקי גלגיליות גן-ב מתחילים מתקיים במגרש הוקי גבעת עדה לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
מתחילים ד-ו | אמירים | חמישי
הוקי גלגיליות מתחילים ד-ו מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

מתקדמים| אמירים | שלישי
הוקי גלגיליות מתקדמים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט ... לפרטים
ד-ו אשכולות
הוקי גלגיליות ד-ו מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
א-ג אשכולות מתחילים
הוקי גלגיליות א-ג מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב אחר, חיזוק ... לפרטים
ג-ו מתחילים | אמירים | שלישי
הוקי גלגיליות ג-ו מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי הוקי גלגליות

גן-ב מתחילים | אמירים| שלישי
הוקי גלגיליות גן-ב מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט בקצב ... לפרטים
מתקדמים | אמירים | חמישי
הוקי גלגיליות מתקדמים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים (כניסה אחורית) לימודי החלקה על גבי גלגיליות, ענף ספורט ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי זומבה קידס

זומבה - זומבה קידס א-ג
זומבה קידס א-ג מתקיים בסטודיו מינה מתנ"ס בנימינה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי יוגה

יוגה - יוגה מבוגרים
יוגה מבוגרים לפרטים
יוגה - יוגה פעם בשבוע
יוגה מבוגרים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ז ומעלה פ"ש
ז ומעלה מתחילים ותיקים גע לפרטים
חגורה ג"ע
חגורה ג"ע 3 לפרטים
חגורה ג"ע
חגורה ג"ע 2.45 מ' לפרטים
חובה מתחילים
חובה מתחילים במהלך השנה יהיו 6-8 מפגשים משותפים הורים וילדים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

חובה-א ממשיכים
חובה-א ממשיכים במהלך השנה יהיו 6-8 מפגשים משותפים הורים וילדים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
חליפת קרב מגע גע 1
חליפת קרב מגע 1-1.4 מ' לפרטים
חליפת קרב מגע גע 2
חליפת קרב מגע 1.5-1.7 מ' לפרטים
טרום חובה מתחילים
טרום חובה מתחילים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) במהלך השנה יהיו 6-8 מפגשים משותפים הורים ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

י' ומעלה+מבוגרים
י' ומעלה+מבוגרים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים חגורות צהובות ומעלה יש להצטייד במגינים בחינות עלייה בדרגה ... לפרטים
מבוגרים ג"ע פ"ש
מבוגרים ג"ע פ"ש לפרטים
מגנים - ג"ע
מגני עצם, מגני אשכים לפרטים
ו-ט מתחילים וממשיכים
ו-ט מתחילים וממשיכים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים חגורות צהובות ומעלה יש להצטייד במגינים בחינות עלייה ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ז ומעלה ג"ע
ז ומעלה מתחילים ותיקים גע לפרטים
א-ג ג"ע
א-ג מתחילים וותיקים גע לפרטים
ג-ה מתחילים וממשיכים
ג-ה מתחילים וממשיכים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים חגורות צהובות ומעלהיש להצטייד במגינים בחינות עלייה ... לפרטים
גן-א מתחילים ג"ע
ג"ע גן + א לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

ד-ו ג"ע
ד-ו מתחילים ותיקים גע לפרטים
ד-ו מתחילים וממשיכים
ד-ו מתחילים וממשיכים מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים חגורות צהובות ומעלהיש להצטייד במגינים בחינות עלייה בדרגה ... לפרטים
א+ב ממשיכים
א+ב ממשיכים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) לפרטים
א+ב מתחילים
א+ב מתחילים מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) חגורות צהובות ומעלה יש להצטייד במגינים בחינות ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קרב מגע

קרב מגע - מחנה פסח גן חובה-ג'
אילון 052-2419896 יעלה 052-6335582 לפרטים
קרב מגע - מחנה פסח ד-ח
תאריכים 29-30/3 + 02/04 אילון 052-2419896 יעלה 052-6335582 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי פילאטיס

פילאטיס - פילאטיס בנ. פעם בשבו
פילאטיס מבוגרים לפרטים
פילאטיס - פילאטיס בנימינה
פילאטיס מבוגרים לפרטים
פילאטיס ג"ע
פילאטיס גבעת עדה מתקיים בסטודיו במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
פילאטיס ג"ע פעם בשבו
פילאטיס גבעת עדה פעם בשבוע מתקיים בסטודיו במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי זומבה

כרטיסיה ל10 אימונים
כרטיסיה ל10 אימונים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי התעמלות קרקע בנימינה

התעמלות קרקע - פעם בשבוע בנימינה
אקרונינג'ה פעם בשבוע לכל הקבוצות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי כדורשת

כדורשת קהילה
כדורשת קהילה מתקיים באולם ספורט בי"ס אמירים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה ז ומעלה ג"ע
קפוארה ז ומעלה ג"ע סטודיו ריבוע במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
קפוארה גנים ג"ע
קפוארה גנים ג"ע לפרטים
קפוארה ד ומעלה ג"ע
קפוארה ד ומעלה ג"ע סטודיו ריבוע במתנ"ס גבעת עדה לפרטים
קפוארה א-ג ג"ע
קפוארה א-ג ג"ע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי קפוארה

קפוארה א-ד
קפוארה א-ד מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לפרטים
קפוארה גנים
קפוארה גנים מתקיים באולם ספורט בי"ס אשכולות לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

ספורט

חוגי תנועה הורים וילדים

תנועה הורים וילדים
תנועה הורים וילדים לגילאי 1.5-3.5 לפרטים יעל שפר 052-2404006 לפרטים
תנועה הורים וילדים-5
תנועה הורים וילדים-5 מפגשים לגילאי 1.5-3.5 לפרטים יעל שפר 052-2404006 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי בלט קלאסי

בלט קלאסי נשים גע
בלט קלאסי GC3 לפרטים
בלט קלאסי נשים פעמיי
בלט קלאסי נשים יום בבנימינה יום בגבעת עדה לפרטים
בלט קלאסי נשים
בלט קלאסי נשים בנימינה לפרטים
בלט קלאסי ג-ד
בלט קלאסי BC1 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי בלט קלאסי

בלט קלאסי ה-ז גע
בלט קלאסי GC2 לפרטים
בלט קלאסי ה-ו
בלט קלאסי BC2 לפרטים
בלט קלאסי ג-ד גע
בלט קלאסי GC1 שימו לב -  יום א' 17:30-18:30 יום ד' 16:30-17:30 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי טרום בלט

טרום בלט א-ב גע
טרום בלט גע G2 לפרטים
טרום בלט א-ב
טרום בלט B2 לפרטים
טרום בלט גן חובה
טרום בלט B1 לפרטים
טרום בלט ט.חובה
טרום בלט B לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי טרום בלט

טרום בלט ט.חובה גע
טרום בלט גע G לפרטים
טרום בלט גן חובה גע
טרום בלט גע G1 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי מחול מודרני

מחול מודרני ג-ו
מחול מודרני BM1 לפרטים
מחול מודרני נשים
מחול מודרני BM3 לפרטים
מחול מודרני ג-ו גע
מחול מודרני GM1 לפרטים
מחול מודרני חטיבה +
מחול מודרני BM2 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי פאנקי ג'אז

פאנקי ג'אז - פאנקי א-ג גע פעמיים
פאנקי ג'אז FZ 2 לפרטים
פאנקי ג'אז - פאנקי ג'אז א-ג
פאנקי ג'אז FZ3 לפרטים
פאנקי ג'אז - פאנקי ג'אז חטיבה
פאנקי ג'אז FZ5 לפרטים
פאנקי ג'אז - פאנקי ג'אז א-ג געפעם
פאנקי ג'אז FZ 2 ג"ע א-ג פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי פאנקי ג'אז

פאנקי ג'אז - פאנקי ג'אז ד-ו
פאנקי ג'אז FZ 4 לפרטים
פאנקי ג'אז - פאנקי ג'אז ד-ו גע
פאנקי ג'אז FZ1 לפרטים
פאנקי ג'אז - פאנקי ד-ו גע פעם
פאנקי ג'אז FZ1 לפרטים
פאנקי ג'אז - פאנקי ד-ו פעם בשבוע
פאנקי ג'אז ד-ו פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחול

חוגי פאנקי ג'אז

פאנקי ג'אז - פאנקי א-ג פעם בשבוע
פאנקי ג'אז א-ג פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

כדורעף

חוגי כדורעף

כדור עף קהילה
כדור עף קהילה באולם ספורט בי"ס גבע לפרטים נוספים טל בש 054-6668267 לפרטים
ליגה א כדורעף
ליגה א כדורעף באולם ספורט אורט משחקי ליגה במוצ"ש לפרטים נוספים טל בש 054-6668267 לפרטים
אורט נערות ז-י
כדור עף אולם ספורט אורט משחקי ליגה מתקיימים ביום ו' לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
אורט נערים ז-י
כדור עף אולם ספורט אורט משחקי ליגה יתקיימו בימי ו' לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

כדורעף

חוגי כדורעף

אמירים ד-ו
ד-ו כדורעף מתקיים באולם ספורט ביה"ס אמירים (כניסה אחורית) לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
אשכולות ד-ו
ד-ו כדור עף אשכולות מתקיים באולם ספורט ביה"ס אשכולות לפרטים מנהל מועדון אלישע 050-8555861 לפרטים
כדור עף נשים קהילה
כדור עף נשים קהילה באולם ספורט בי"ס גבע לפרטים נוספים טל בש 054-6668267 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי תכשיטנות

תכשיטנות רב גילאי
במתנ"ס בנימינה - חדר אלגרו לפרטים
תכשיטנות רב גילאי
מתקיים במתנ"ס בנימינה חדר אלגרו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי שילוב אומנויות

שילוב אומנויות - אמנות ג-ז
אמנות ג-ו לפרטים
שילוב אומנויות - אמנות -ג-ז ג"ע
אמנות חובה-ב לפרטים
שילוב אומנויות - אמנות חובה-ב
אמנות חובה-ב לפרטים
שילוב אומנויות - אמנות גע חובה-ב
אמנות חובה-ב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי איור וחשיבה יצירתית - קומיקס

איור וחשיבה יצירתית - קומיקס
מתקיים במתחם "הארגז" חדר ימין היסמין 3 בנימינה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי ציור

ציור גע א-ג
ציור א-ג גע מתקיים במתנ"ס בחדר הכחול לפרטים
ציור - ציור ד-ו
ציור ילדים לפרטים
ציור - ציור א-ג
ציור ילדים לפרטים
ציור גע ד-ו
ציור גע ד-ו לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

אומנות

חוגי פיסול

פיסול - פיסול א-ג
פיסול לפרטים
פיסול - פיסול ד-ו
פיסול לפרטים
פיסול - פיסול מבוגרים
פיסול מבוגרים ערב לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מסלול המדעים של "אטומיקס"

טכנו-מדע ג-ד
אטומיקס בחדר "הסדנא" לפרטים
קסמי מדע א-ב גע
אטומיקס לפרטים
מדעים ג-ד גע
אטומיקס לפרטים
קסמי מדע א-ב
אטומיקס בחדר "הסדנא" לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי תיאטרון

תיאטרון - תיאטרון גע ג-ד
תיאטרון גבעת עדה לפרטים
תיאטרון - תיאטרון ה-ו בנימינה
תיאטרון בנימינה לפרטים
תיאטרון - תיאטרון ז ג"ע
תאטרון ז ג"ע לפרטים
תיאטרון - תיאטרון גע ה-ו
תיאטרון גבעת עדה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי קורס צילום

צילום - צילום נוער 14-16
12 מפגשים חד שבועיים פרטים אצל דוינה 058-5212536 ** ייתכנו שינויים בתכנית הקורס בהתאם לנדרש ולאילוצים ** ציוד - מצלמה ... לפרטים
צילום - ק.צילום קיץ 30/7-6/8
פרטים אצל דוינה 058-5212536 מצלמות: סמארטפונים ומצלמות. ** חשוב לשוחח עם המנחה על סוג המצלמה לפני ההרשמה. מיועד ... לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מבוכים ודרקונים

מבוכים ודרכונים - מבוכים בוגרים ג"ע
מבוכים ודרקונים בוגרים גע לפרטים
מבוכים ב-ג גע
מבוכים ודרקונים מתקיים בבית דורון לפרטים
מבוכים ד-ו גע
מבוכים ודרקונים  מתקיים בבית דורון לפרטים
מבוכים ודרקונים ב-ד
מבוכים ודרקונים מתקיים בארגז חדר ימין היסמין 3 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מבוכים ודרקונים

מבוכים ודרקונים בוגרים
מבוכים ודרקונים מתקיים במתנ"ס בנימינה בחדר אלגרו לפרטים
מבוכים ודרקונים ה-ו
מבוכים ודרקונים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי שח מט

שחמט פעמיים בשבוע
שחמט לפרטים
שחמט מתקדמים
שחמט לפרטים
שחמט מתחילים
שחמט לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי אלקטרונאי צעיר

אלקט' א-ג
אלקטרונאי צעיר לפרטים
אלקט' גבעת עדה
אלקטרונאי צעיר לפרטים
אלקט' ד-ו
אלקטרונאי צעיר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי הי טק לגו

לגו א-ב
לגו - הארגז חדר ימין לפרטים
לגו ג-ד
לגו מתקיים בארגז חדר ימין לפרטים
לגו ד-ו גבעת עדה
לגו א-ב - גבעת עדה
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מדברים עם כלבים

כלבים ג-ו
מדברים עם כלבים לפרטים
כלבים ג-ו גע
מדברים עם כלבים לפרטים
כלבים חובה-ב
מדברים עם כלבים לפרטים
כלבים חובה-ב גע
מדברים עם כלבים לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

פנאי והעשרה

חוגי מציאות מדומה

טכנולוגיה - מציאות מדומה 2
מציאות מדומה 2 לפרטים
טכנולוגיה - מציאות מדומה 1
מציאות מדומה 1 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

פסנתר סבטלנה2\1 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
פסנתר מרים 3\4 שעה
פסנתרשלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
פסנתר נטלי 2\1 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
פסנתר נטלי 3\4 שעה
פסנתר שלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פסנתר

פסנתר סבטלנה 3\4
פסנתר שלשת רבעי שעה פרטני לפרטים
פסנתר מרים 21 שעה
פסנתר חצי שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

קלרינט 2\1 אלון
קלרינט עם אלון זיסר 2\1 שעה פרטני לפרטים
קלרינט 3\4 אלון
קלרינט עם אלון זיסר 3\4 שעה פרטני לפרטים
מרכז המוסיקה - חלליות בקבוצה
חלליות בקבוצה לפרטים
סקסופון 2\1 אורי
סקסופון עם אורי ארמן 2\1 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

סקסופון 3\4 אורי
סקסופון עם אורי ארמן 4\3שעה פרטני לפרטים
טרומבון 3\4 שלומי
טרומבון עם גרי פרבר 4\3 שעה פרטני לפרטים
חצוצרה 3\4 ברוך
חצוצרה עם ברוך אולצבסקי 3\4 שעה פרטני לפרטים
טרומבון 2\1 שלומי
טרומבון עם גרי פרבר 2\1 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

חצוצרה 2\1 ברוך
חצוצרה עם ברוך אולצבסקי 2\1 שעה פרטני לפרטים
חלילית 2\1 טלי לירון
חלילית עם טלי לירון 2\1 שעה פרטני לפרטים
חלילית 3\4 טלי לירון
חללית עם טלי לירון 4\3שעה פרטני לפרטים
מרכז המוסיקה - חליל צד 21 שרון
חליל צד עם שרון שעבי 21 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כלי נשיפה

מרכז המוסיקה - חליל צד 3/4 שרון
חליל צד עם שרון שעבי 3/4 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי תופים

תופים 2\1 יפתח
תופים עם יפתח לוי 2\1 שעה פרטני לפרטים
תופים 3\4 יפתח
תופים עם יפתח לוי 3\4 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי פיתוח קול

פיתוח קול שעה אלכסנד
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין שעה פרטני לפרטים
פיתוח קול 3\4 אלכסנד
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין 3\4 שעה פרטני לפרטים
פיתוח קול 2\1 אלכסנ
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין 2\1 שעה פרטני לפרטים
פיתוח קול בזוג 45 דק
פיתוח קול עם אלכסנר יגודין 45 דק לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כינור

כינור 3\4 חנה
כינור עם חנה יוסיפוביץ 3\4 שעה פרטני לפרטים
כינור שעה גרי
כינור עם גרי פרבר שעה פרטני לפרטים
כינור 3\4 גרי
כינור עם גרי פרבר 4\3 שעה פרטני לפרטים
כינור 2\1 חנה
כינור עם חנה יוסיפוביץ 3\4 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי כינור

כינור 2 בשבוע 2\1 שע
כינור עם גרי פרבר פעמיים בשבוע חצי שעה פרטני לפרטים
כינור 2\1 גרי
כינור עם גרי פרבר 2\1 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מחלקות לימוד

חוגי גיטרה/גיטרה בס

מרכז המוסיקה - גיטרה אלון בזוגות
גיטרה עם אלון שיינר 34 שעה פרטני לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי ציור גמלאים

ציור - ציור מבוגרים ערב
ציור מבוגרים לפרטים
ציור גמלאים - יום א מבוגרים
לצייר באהבה תוך כדי לימוד טכניקות ציור שונות. לפרטים
ציור גמלאים - יום ב ציור מבוגרים
שיפור ולימוד טכניקות ציור לפרטים
ציור גמלאים - יום א גימלאי חוץ
לימוד ושיפור טכניקות ציור לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי קרמיקה גמלאים

גימלאי חוץ קרמיקה
קרמיקה בבקר לגימלאים תושבי חוץ לפרטים
קרמיקה גמלאים - תושבי חוץ יום ג
קרמיקה בבקר לגימלאים תושבי חוץ יום ג לפרטים
קרמיקה יום א
לימוד ויצירת עבודות קרמיקה באוירה נעימה לפרטים
קרמיקה יום ג
לימוד והכנת עבודות קרמיקה באוירה נעימה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי התעמלות בונה עצם

בונה עצם -8:00פעמיים
התעמלות בונה עצם לפרטים
בונה עצם 9:00 פעמיים
התעמלות בונה עצם לפרטים
בונה עצם -פעם
התעמלות בונה עצם לפרטים
בונה עצם -פעם ג"ע
התעמלות בונה עצם לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי חוויה בתנועה גמלאים

חויה בתנועה למבוגרים
שילוב של התעמלות והנעת הגוף עם מוסיקה חוויתית. לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי עיצוב וחיטוב גמלאים

עיצוב בערב פעם
התעמלות מחזקת ומעצבת את הגוף לפרטים
עיצוב ג"ע
התעמלות מעצבת ומחטבת את הגוף לפרטים
עיצוב פעם
התעמלות מחזקת ומעצבת את הגוף לפרטים
עיצוב פעמיים
התעמלות מחזקת ומעצבת את הגוף לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי פלדנקרייז גמלאים

פלדנקרייז בנימינה
פלדנקרייז למבוגרים לפרטים
פלדנקרייז ג"ע
פלדנקרייז למבוגרים בשעות הבוקר לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

חוגי גמלאים

חוגי צ'י קונג גמלאים

צ'י קונג ג"ע
הנעה של הגוף והנפש בשיטת הצ'י קונג לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ב-ג מתחילים 1 בשבוע
ב-ג מתחילים 1 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ב-ג מתחילים 2 בשבוע
ב-ג מתחילים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בוגרים 1 בשבוע
בוגרים 1 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בוגרים 2 בשבוע
בוגרים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

בוגרים ג"ע 1 בשבוע
בוגרים 1 בשבוע ג"ע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בוגרים מתחילים
בוגרים מתחילים פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
בנות ה-ח 2 בשבוע
בנות ה-ח 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ג-ה מתחילים ג"ע 2 בש
ג-ה מתחילים ג"ע 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

גן+א 1 בשבוע
טניס גן+א 1 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
גן-ב מתחילים ג"ע 2 ב
גן-ב מתחילים ג"ע 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ד-ו 2 בשבוע
ד-ו 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ו-ז מתחילים ג"ע 2 בש
ו-ז מתחילים ג"ע 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

ילדים 1 בשבוע 45 דקו
ילדים 1 בשבוע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ילדים 2 בשבוע 45 דק'
ילדים 2 בשבוע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ילדים 3 בשבוע 45 דק'
ילדים 3 בשבוע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
ילדים ג"ע 45 דק
ילדים ג"ע 45 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

נוער 1 בשבוע 60 דק'
נוער 1 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 2 בשבוע 60 דק'
נוער 2 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 2 בשבוע 75 דק'
נוער 3 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 3 בשבוע 60 דק'
נוער 3 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

נוער 4 בשבוע 4.5 ש'
נוער 4 בשבוע 4.5 ש' ומעלה פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער 4 בשבוע 60 דק'
נוער 4 בשבוע 60 דק' פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
נוער מתחילים 2 בשבוע
נוער מתחילים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
א' מתחילים 2 בשבוע
א מתחילים 2 בשבוע פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי טניס

טניס - בוגרים 90 דקות
בוגרים 90 דקות פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

טניס

חוגי מחנה טניס בפסח

טניס - מחנה פסח יום בודד
פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טניס - מחנה פסח 3 ימים
פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טניס - מחנה פסח יומיים
פרטים נוספים אצל טל גרין 054-7222418 לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מוסיקה

חוגי חבורות זמר

קולות בגבעה
קולות בגבעה מקהלה לפרטים
הבנימינים
הבנימינים מקהלה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

מוסיקה

חוגי בטוקדה

מרכז המוסיקה - בטוקדה
בטוקדה לפרטים
מרכז המוסיקה - העשרה בטוקדה
בטוקדה לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה
מתנ"ס בנימינה גבעת עדה

כללי

חוגי תאטרון מוזקלי

מרכז המוסיקה - תאטרון מוזיקלי ז- ח
תאטרון מוזיקלי עם אלכסנדר לילדי ז- ח שעה וחצי . לפרטים
מרכז המוסיקה - תאטרון מוזיקלי ה- ו
תאטרון מוזיקלי עם אלכסנדר לילדי ה- ו שעה וחצי . לפרטים
טלפון: 046288391
פקס: 15346288307
כתובת: דרך ניל"י 28 בנימינה בנימינה-גבעת עדה