מתנסביב השעון

לחודש הקודם
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

בקשה לקבלת הנחה לשנת הפעילות תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:

בנימינה דרך נילי 28 בנימינה 30500 טלפון: 2 /6288391 -04 פקס: 6288307 -04

גבעת עדה היסמין גבעת עדה 37808 טלפון: 436/ 6380308 -04 פקס: 6180261 -04

מגיש הבקשה
נא לכתוב במספרים בלבד (אם אין ילדים מתחת לגיל 18 אז לכתוב 0)
מקורות הכנסה
(יש לצרף תלושי שכר – 3 חודשים אחרונים - הכנסות מכל מקור אחר כגון: קצבאות, מזונות, הבטחת הכנסה וכד' )
דירה / בית בבעלות המשפחה
בבעלות המבקש רכב פרטי
מבקש/ת הנחה עבור
יש לצרף אישורים על כל ההכנסות המוצהרות. עצמאים נדרשים לצרף שומה רלוונטית אחרונה. כמו כן, יש לצרף צילום של תעודת זיהוי – מצב משפחתי ורישום הילדים.
הצהרה
חתמו כאן