בקשה לקבלת הנחה לשנת הפעילות תשפ"ב

בקשה לקבלת הנחה לשנת הפעילות תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:

בנימינה דרך נילי 28 בנימינה 30500 טלפון: 2 /6288391 -04 פקס: 6288307 -04

גבעת עדה היסמין גבעת עדה 37808 טלפון: 436/ 6380308 -04 פקס: 6180261 -04

מגיש הבקשה
נא לכתוב במספרים בלבד (אם אין ילדים מתחת לגיל 18 אז לכתוב 0)
מקורות הכנסה
(יש לצרף תלושי שכר – 3 חודשים אחרונים - הכנסות מכל מקור אחר כגון: קצבאות, מזונות, הבטחת הכנסה וכד' )
דירה / בית בבעלות המשפחה
בבעלות המבקש רכב פרטי
מבקש/ת הנחה עבור
יש לצרף אישורים על כל ההכנסות המוצהרות. עצמאים נדרשים לצרף שומה רלוונטית אחרונה. כמו כן, יש לצרף צילום של תעודת זיהוי – מצב משפחתי ורישום הילדים.
הצהרה
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;
WhatsApp chat