מתנסביב השעון

לחודש הקודם
פברואר
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

נהלי רישום לחוגים

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ולפעילות תשע"ו 2015-2016

תושבים יקרים,

 

בכדי שנוכל להמשיך ולהעניק לכם שירות מקיף, מקצועי ואיכותי. הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום הבאים:

1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר ועד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג, חול המועד פסח וחופשת חנוכה.

2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים, שבהן אין פעילות, נכללות בעלות החוג.

3. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו שבועי.

4. הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין פעילות חלקית.

6. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

7. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

8. במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

9. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.

10. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.

11. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.

12. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ו עד הסדרת החוב.

13. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף במידה ונמצא כי הוא פוגע בפעילות השוטפת.

מדיניות הנחות:

1. ריבוי חוגים- עבור חוג שלישי במתנ"ס תינתן הנחה של 10% לחוג בעל המחיר הזול ביותר (למעט חוגי מוזיקה).

2. מפרגנים למילואימניקים- הטבות למשרתי מילואים- מי ששרת במילואים מעל 25 יום ומעלה עד התאריך 30/08/2015 יקבל עבור מי מבני משפחתו הנחה של 10% לחוג. יש להגיש אישור רשמי מצה"ל על ביצוע המילואים ע"י העתק הטופס המוגש למעביד.

3. רגישות והתחשבות- לקבלת הנחות נוספות יש להגיש בקשה לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, יש להגיש את הבקשה בנוסף לטפסים הנדרשים עד לתאריך 30/09/15.

4. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד לסוף אוקטובר 2015. דיון בבקשות ואישורם מותנה בהספקת כל הטפסים הנדרשים.

5. קריטריון להנחות הינו גובה ההכנסות המשפחתיות וזאת על פי טבלה המצויה במשרדי המתנ"ס.

ביטול השתתפות:

1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות המייל או הפקס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול מאושר ייחשב כמי שהמשיך בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא.

לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך דרך המדריך.

2. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.

3. ביטול חוג יכנס לתוקפו מה-ראשון לחודש הקרוב. המשתתף יהיה רשאי להמשיך את החוג עד לסוף תקופת התשלום.

4. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג 31/03/2016 לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.

5. העברה מחוג לחוג תתבצע רק בתחילת החודש.

6. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

קורסים וסדנאות עפ"י מספר מפגשים:

1. על הקורסים שמתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף.

2. התשלום עבור קורסים המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין קורס / סדנה מלא/ה וניתן לביטול לפי הגדרות הסדנא/ הקורס.

אופן התשלום:

תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, או שיקים מראש.

אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

שנת פעילות מצמיחה ומגוונת. מלאה בעשיה קהילתית.

צוות המרכזים הקהילתיים- בנימינה גבעת עדה.

אישור: