טופס העברה מחוג לחוג

טופס העברה מחוג לחוג

ידוע לי כי:
1.נהלים אלו אינם תקפים למועדון הכדורגל. על נהלי ביטול של מועדון הכדורגל יש להתעדכן בחוברת החוגים של המתנ"ס הם גם אינם חלים על צהרוני המתנ"ס. (הנהלים מצויינים על גבי החוזה עליו חתמתם בעת רישום ילדכם לצהרון/מועדונית).
2.ביטול חוג ייכנס לתוקפו מהראשון לחודש הקרוב. המשתתף יהיה רשאי להמשיך את החוג עד לסוף תקופת התשלום.
3.מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג הינו 31.3.2024. לאחר התאריך הנ"ל המשתתף יחוייב עד סוף שנת הפעילות.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;