מתנסביב השעון

לחודש הקודם
ספטמבר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4

 התקיימה ביום ב' 26.06.17 במועצה בבנימינה

  

משתתפים שהינם חברי הנהלה:

איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה

מוניק וקנין

מיה הולצר

רוני עקריש

רני מרקוביץ

מנחם ברגב

ניבה בגין בן ארצי

 

משתתפים שאינם חברי הנהלה:

מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס

ענת אשד גלזר

אורית רגב

זאב אביזמר

רונן בראל

אלון דוד

 

חסרים שהינם חברי הנהלה:

ישי אמון

שיאחי אהרון

זיו רכלבסקי

איל טפרברג

ישי גרנית

עמית בן משה

 

 סדר יום לישיבת הנהלה

1. דבר ראש המועצה הנבחר ויו"ר הנהלת המתנ"ס

2. אישור פרוטוקול הנהלה 03/2017

3. מינוי וועדת כספים לוועדת מכרזים

4. אישור מסמך בנק לאומי לצורך הפקדת שיקים ומזומנים באופן דיגיטלי

5. עדכונים: 

6.1 פתיחת שנה

6.2 אירועי קיץ

 

סיכום הישיבה :

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מיום 06.04.17

* אושר פה אחד מינוי וועדת כספים לוועדת מכרזים

* סוכם להעלות לדיון בישיבה הבאה את נושא הוועדות

* אושר פה אחד מסמך בנק לאומי לצורך הפקדת שיקים ומזומנים באופן דיגיטלי

* סוכם לתאם פגישה בנושא בחינת עמלות

* דמי רישום כדורגל – נשאר ללא שינוי עם התחייבות של גמישות מחשבתית ושירותית במקרה הצורך. למצוא דרך לייחד בכל שנה את ההדפסים.  

  

ריכוז החלטות ההנהלה:

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מיום 06.04.17

* אושר פה אחד מינוי וועדת כספים לוועדת מכרזים

* אושר פה אחד מסמך בנק לאומי לצורך הפקדת שיקים ומזומנים באופן דיגיטלי