מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוקטובר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

����������������
���������������� ���������� ���������� ����' 8

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 8
התקיימה ביום א' 31.12.17 במועצה בבנימינה

משתתפים שהינם חברי הנהלה:
איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה
מיה הולצר
רוני עקריש
מנחם ברגב
שיאחי אהרון
זיו רכלבסקי
ישי גרנית
סיגל סימיאן
איל טפרברג
ישי אמון
אבירם שהרבני
שימיק בן שמואל


משתתפים שאינם חברי הנהלה:
מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס
ענת אשד גלזר
אורית רגב
זאב אביזמר


חסרים שהינם חברי הנהלה:
עמית בן משה
מוניק וקנין
רני מרקוביץ


סדר יום לישיבה
1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 05.11.17 (מצ"ב)
2. אישור אסיפה כללית מיום 05.11.17 (מצ"ב)
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 28.12.17
4. אישור מבקרת פנים למתנ"ס, רואת חשבון, אסתר מטלס ת.ז. 051837714
5. אישור תקציב המתנ"ס לשנת 2018
6. עדכון בנושא וועדות המתנ"ס


סיכום הישיבה:
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 05.11.17
- אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 05.11.17
- אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 28.12.17
- תקציב המתנ"ס לשנת 2018 הוצג על ידי מיכל ורדיגר, מנהלת המתנ"ס
- אושר פה אחד תקציב המתנ"ס לשנת 2018
- עלתה בקשה להעלות לדיון בישיבה הבאה את נושא המחסור בחללי פעילות המתנ"ס
- אושר מינויה של אסתר מטלס ת.ז. 051837714 כמבקרת פנים של המתנ"ס


ריכוז החלטות ההנהלה:
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 05.11.17
- אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 05.11.17
- אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 28.12.17
- אושר פה אחד תקציב המתנ"ס לשנת 2018
- אושר מינויה של אסתר מטלס ת.ז. 051837714 כמבקרת פנים של המתנ"ס


בברכה,
איתי ויסברג
יו"ר ההנהלה