929 - לימוד תנ"ך

929- קבוצת לימוד רב גונית העוסקת בלמידה של  התנ"ך במתכונת של 929.

למידה בחברותא המייצרת הזדמנות למפגש רב גילאי ורב מגדרי סביב פרקי התנ"ך וחיבורם לספרות שירה וקטעי הגות .

 המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים בימי א' ב20:30 במתנ"ס.

בהנחיית יהודה טאובמן.

powered by ATARIX