טופס ביטול חוג - תשפ"ד

טופס ביטול חוג - תשפ"ד

ידוע לי כי:
1. נהלים אלו אינם תקפים למועדון הכדורגל. על נהלי ביטול של מועדון הכדורגל יש להתעדכן בחוברת החוגים של המתנ"ס הם גם אינם חלים על צהרוני המתנ"ס. (הנהלים מצויינים על גבי החוזה עליו חתמתם בעת רישום ילדכם לצהרון/מועדונית).
2. ביטול חוג ייכנס לתוקפו מהראשון לחודש הקרוב. המשתתף יהיה רשאי להמשיך את החוג עד לסוף תקופת התשלום.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;