תקנון מרכז המוסיקה בנימינה-גבע

תקנון מרכז המוסיקה בנימינה-גבע

התקנון

מבוא

מרכז המוסיקה שואף להעניק לתלמידיו חינוך מוסיקלי איכותי ולהפוך את החוויה המוסיקלית לחלק מחייהם של התלמידים באמצעות לימודי נגינה, השתתפות בהרכבים, קונצרטים וכיתות אמן.
השפה המוסיקלית, מעצם טבעה, מכתיבה משמעת עצמית של המוסיקאים הצעירים - הן כסולנים, והן כחברי תזמורות והרכבים מוסיקליים, וכן שינון ושיפור השליטה בכלי הנגינה ולאורך זמן. על מנת לאפשר קיומו של תהליך לימודי מיטבי ועשייה מוסיקלית פורייה יש צורך בהגדרת גבולות, באבחנה בין עיקר וטפל ובקביעת מסגרת ברורה.
לשם כך נוסח תקנון זה. התקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות הקריאה, אך הוא חל על בנים ובנות כאחד.


א. שיעור אישי:

נוכחות, היעדרות והחזרת שעורים
1. על כל תלמידי המרכז להשתתף באופן סדיר ופעיל בשיעורים, בחזרות ובקונצרטים.
2. היעדרות משיעורים וחזרות תתאפשר אך ורק במקרים חריגים כגון מחלה באישור הנהלת מרכז המוסיקה ובהתראה של לפחות 24 שעות מראש (מלבד מקרה של מחלה בלתי צפויה ובהצגת אישור רפואי).
3. מספר ביטולי השיעורים שעליהם יקבל התלמיד החזר ( לאחר הודעה –כאמור בסעיף 2) לא יעלה על 2 בשנה.
4. במקרה של היעדרות משיעור אישי, ללא הודעה מוקדמת לא יתקיים שיעור החזר במועד חליפי ולא יוחזר שכר לימוד.
5. מספר ביטולי השעורים עקב מחלה לא צפויה לא יעלה על 2 בשנה ובהודעה עד השעה 10:00 בבוקרו של יום השיעור למעט היעדרות ארוכה עקב מחלה.
6. שעור שבוטל ע"י המורה יוחזר.
7. מרכז המוסיקה מתחייב ל 36 שעורים בשנת לימודים (שיעור אחד בחנוכה ופסח לא יתקיים ) החישוב לתלמידים שמתחילים ללמוד במהלך השנה הוא לפי 3.6 שיעורים לחודש
8. במהלך השנה יוחזרו שיעורים לפי הצורך ובתיאום עם המורה)

ב. תזמורות והרכבים מוסיקליים:
1. תלמידי המרכז מוזמנים להשתתף באופן פעיל בתזמורות והרכבים מוסיקליים. השתתפות בתזמורת ו/או הרכב מהווה חלק אינטגראלי של תכנית הלימודים במרכז המוסיקה.
2. קבלה ושיבוץ של תלמיד לתזמורת ו/או הרכב מוסיקלי תבוצע ע"י הנהלת המרכז בתיאום עם מנצח התזמורת ו/או ההרכב ובהתאם לעמידת התלמיד בקריטריונים שנקבעו לקבלה לתזמורת או ההרכב.
3. חברי התזמורות וההרכבים מחויבים ללמוד בזמנם החופשי את תפקידי הנגינה ולהגיע לחזרות כשהם שולטים באופן מיטבי בביצוע התפקידים. חזרת התזמורת וההרכבים אינה מיועדת ללימוד אישי של תפקידי הנגינה.


ג. הפסקת לימודים
הפסקת לימודים תתאפשר לאחר הודעה למורה ומילוי טופס ביטול במתנ"ס. ביטול השתתפות יתאפשר עד ה30.4.19 לאחר מכן שכר הלימוד יחויב עד לסוף השנה (30.6.19)

ד. הרשמה
ההרשמה תעשה באמצעות אתר המתנ"ס בלבד לאחר תיאום מול מנהל מרכז המוזיקה והמורה לנגינה. לא תתאפשר תחילת לימודים ללא הרשמה


בברכת שנת פעילות מוסיקלית פורייה ומהנה
לפרטים נוספים מתנ"ס בנימינה-גבעת עדה 04-6288391
או למנהל מרכז המוסיקה שמואל גל בטלפון 0508716430


סמנו V ליד "אני לא רובוט">
powered by ATARIX