מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוקטובר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

טופס הרשמה למרכז המוסיקה

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי הרשמה ותשלום למרכז המוסיקה תשע"ז 2016-2017

תושבים יקרים,

בכדי שנוכל להמשיך ולהעניק לכם שירות מקיף, מקצועי ואיכותי. הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום הבאים:

מרכז המוסיקה שואף להעניק לתלמידיו חינוך מוסיקלי איכותי ולהפוך את החוויה המוסיקלית לחלק מחייהם של התלמידים באמצעות לימודי נגינה והשתתפות בהרכבים.

השפה המוסיקלית, מעצם טבעה, מכתיבה משמעת עצמית של המוסיקאים הצעירים - הן כסולנים, והן כחברי תזמורות והרכבים מוסיקליים, וכן שינון ושיפור השליטה בכלי הנגינה ולאורך זמן. על מנת לאפשר קיומו של תהליך לימודי מיטבי ועשייה מוסיקלית פורייה יש צורך בהגדרת גבולות, באבחנה בין עיקר וטפל ובקביעת מסגרת ברורה.

לשם כך נוסח תקנון זה. התקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות הקריאה, אך הוא חל על בנים ובנות כאחד. שמירה על כללי התקנון, ככתבם וכלשונם, תבטיח עשייה מוסיקלית ברוכה וחוויה איכותית ונעימה לכל באי מרכז המוסיקה.

א.שיעור אישי:

נוכחות, היעדרות והחזרת שעורים:

1. על כל תלמידי המרכז להשתתף באופן סדיר ופעיל בשיעורים, בחזרות ובקונצרטים.

2. מרכז המוסיקה מתחייב ל 37 שעורים בשנת לימודים מ- 1.9.17-30.6.18. בזמן החגים לא יוחזרו שעורים והתשלום יגבה במלואו. תלמיד שהחל את לימודיו במרכז במהלך שנת הלימודים חישוב השיעורים יעשה לפי 3.7 בחודש

3.היעדרות משיעורים וחזרות תתאפשר אך ורק במקרים חריגים כגון מחלה באישור הנהלת מרכז המוסיקה ובהתראה של לפחות 24 שעות מראש (מלבד מקרה של מחלה בלתי צפויה ובהצגת אישור רפואי).

4. מספר ביטולי השיעורים שעליהם יקבל התלמיד החזר (לאחר הודעה –כאמור בסעיף 2) לא יעלה על 2 בשנה.

5. במקרה של היעדרות משיעור אישי, ללא הודעה מוקדמת לא יתקיים שיעור החזר במועד חליפי ולא יוחזר שכר לימוד.

6. מספר ביטולי השעורים עקב מחלה לא צפויה לא יעלה על 2 בשנה ובהודעה עד השעה 10:00 בבוקרו של יום השיעור למעט היעדרות ארוכה עקב מחלה.

7. שעור שבוטל ע"י המורה יוחזר.

ב. תורת המוסיקה:

1. ההשתתפות בשעורי התיאוריה , הלחנה ופיתוח השמיעה אינם בגדר חובה אולם ההשתתפות בהן הינה זכות גדולה ומומלצת ביותר.

2. יש להגיע לשיעור עם כלי כתיבה ותיק מסודר הכולל את כל החומר הלימודי שנמסר ע"י המורה.

ג. תזמורות והרכבים מוסיקליים:

1. תלמידי המרכז מוזמנים להשתתף באופן פעיל בתזמורות והרכבים מוסיקליים. השתתפות בתזמורת ו/או הרכב מהווה חלק אינטגראלי של תכנית הלימודים במרכז המוסיקה.

2. קבלה ושיבוץ של תלמיד לתזמורת ו/או הרכב מוסיקלי תבוצע ע"י הנהלת המרכז בתיאום עם מנצח התזמורת ו/או ההרכב ובהתאם לעמידת התלמיד בקריטריונים שנקבעו לקבלה לתזמורת או ההרכב.

3. חברי התזמורות וההרכבים מחויבים ללמוד בזמנם החופשי את תפקידי הנגינה ולהגיע לחזרות כשהם שולטים באופן מיטבי בביצוע התפקידים. חזרת התזמורת וההרכבים אינה מיועדת ללימוד אישי של תפקידי הנגינה.

ד. הפסקת לימודים:

הפסקת לימודים תתאפשר לאחר הודעה למורה ומילוי טופס ביטול באתר המתנ"ס
מחודש מאי לא תתאפשר הפסקת לימודים

ה. הרשמה:

יש להירשם במתנ"ס בנימינה או בגבעת עדה. לא תתאפשר תחילת לימודים ללא הרשמה לשנות תשע"ח.

פרטי הורים:
משך זמן השיעור
הנני מאשר/מאשרת בזאת שקראתי ואני מסכים/מסכימה לתוכן התקנון מרכז המוסיקה לשנת תשע"ז