מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוקטובר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

����������������
���������������� ���������� ���������� ����' 1 �������� 04.01.17

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1 מיום 04.01.17

התקיימה ביום ד' 04.01.17 במתנ"ס גבעת עדה

 

משתתפים שהינם חברי הנהלה:

איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה

מוניק וקנין

מיה הולצר

אהרון שיאחי

רוני עקריש

ישי אמון

יהודה יוחננוף

זיו רכלבסקי

איל טפרברג

רני מרקוביץ

ישי גרנית

עמית בן משה

מנחם ברגב

 

משתתפים שאינם חברי הנהלה:

מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס

ענת אשד גלזר

אורית רגב

זאב אביזמר

  

חסרים שהינם חברי הנהלה:

ניבה בגין

  

סדר יום לישיבת הנהלה

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 03.11.16

2. אישור פרוטוקול ועדת כספים 13.12.16

3. אישור תקציב המתנ"ס לשנת 2017

4. מעון קציר- דיון והחלטה לגבי המשך הפעלת המעון

5. דבר היו"ר- איתי ויסברג

6. עדכונים שוטפים- מיכל ורדיגר, מנהלת המתנ"ס

 

סיכום הישיבה :

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 03.11.16

* אושר פרוטוקול ועדת כספים 13.12.16

* הוצגו הקווים המנחים לשנת התקציב:

פיתוח ההון האנושי

מקסום מרחבי הפעילות

השקעה ארגונית במתנ"ס גבעת עדה

הוצגו התחומים הצומחים במתנ"ס וסקירה מספרית על מכלול הפעילות

 

* עלתה בקשה להעלות לדיון בישיבה הבאה את נושא הועדות לתחומים השונים

 * אושר התקציב לשנת 2017

 *  דיון בנושא מעון קציר. סוכם על פגישה עם חן, מזכיר הישוב קציר והצבת תנאים להמשך פעילות שלנו במעון כגון: חוזה הפעלה תחום בזמן עם אפשרות יציאה שלנו, קבלת המתכונת של התחלה חכמה, שיפוץ המעון.

מתנגדים – מנחם ברגב וישי גרנית

בעד – כל שאר חברי ההנהלה

 

 ריכוז החלטות ההנהלה:

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מיום 03.11.16

* אושר פרוטוקול ועדת כספים 13.12.16

* אושר התקציב לשנת 2017

 

בברכה,

איתי ויסברג

יו"ר ההנהלה