מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוקטובר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

����������������
���������������� ���������� ���������� ����' 2

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2

 התקיימה ביום ה' 09.02.17 במתנ"ס גבעת עדה

 

משתתפים שהינם חברי הנהלה:

איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה

מוניק וקנין

מיה הולצר

ניבה בגין בן ארי

רוני עקריש

יהודה יוחננוף

איל טפרברג

רני מרקוביץ

ישי גרנית

עמית בן משה

מנחם ברגב

 

משתתפים שאינם חברי הנהלה:

מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס

 

חסרים שהינם חברי הנהלה:

ישי אמון

זיו רכלבסקי

אהרון שיאחי

  

סדר יום לישיבת הנהלה

 1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 1/2017

2. אישור פרוטוקול אסיפה כללית

3. אישור מינוי רונן בראל, רואה חשבון, כנציג הגוף במרכבה

4. שימוש במגרש הכדורגל- עדכון

5. ההנהלה לאן-שיח ראשוני: העלאת נושאים לדיון, תכנית עבודה להנהלה, ועדות

6. עדכוני מתנ"ס- מעקב רשומים, פעולות שיא, הכשרות צוותיות

מבט אל חודש מרץ  (שוות- חודש האישה במושבות) וחודש אפריל (אירועי האביב)

 

 סיכום הישיבה :

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1 מיום 04.01.17

* אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 04.01.17

* איתי מבקש להעלות על סדר היום את עניין המינוי של גיא שגיא לסגן מנהלת המתנ"ס. העלאת נושא זה על סדר היום והמינוי אושרו פה אחד.

* אשור מינוי רונן בראל, רואה החשבון של המתנ"ס, לנציג הגוף במרכבה

* מיכל ואיתי מעדכנים בנושא שימוש קבוצת כדורגל גברים במגרש

* איתי מעדכן בנושא מעון קציר שהחליטו להתנתק מהמתנ"ס. מיכל מבקשת את המעורבות של  חברי ההנהלה בתהליכי ההתנתקות.

  

ריכוז החלטות ההנהלה:

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1 מיום 04.01.17

* אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 04.01.17

* אושר מינוי גיא שגיא לסגן מנהלת המתנ"ס

* אושר מינוי רונן בראל לנציג הגוף במרכבה