מתנסביב השעון

לחודש הקודם
ספטמבר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 5

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 5

 התקיימה ביום ב' 26.06.17 במועצה בבנימינה

  

משתתפים שהינם חברי הנהלה:

איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה

מוניק וקנין

רוני עקריש

רני מרקוביץ

מנחם ברגב

ניבה בגין בן ארצי

סיגל סימיאן

ישי אמון

זיו רכלבסקי

איל טפרברג

ישי גרנית

עמית בן משה

 

משתתפים שאינם חברי הנהלה:

מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס

  

חסרים שהינם חברי הנהלה:

שיאחי אהרון

מיה הולצר

  

סדר יום לישיבת הנהלה

 1. אישור פרוטוקול אסיפה כללית מיום 26.06.17 (מצ"ב)

2. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 4 מיום מיום 26.06.17 (מצ"ב)

3. עדכונים :

* "חוק הצהרונים" על התפיסה הרשותית והמתנסית בנוגע לצהרונים

* חשיבה משותפת על וועדות המתנ"ס

* פתיחת שנה יעדים ועדכוני סטטוסים

* פסטיבל קולנועופסטיבלבנימינה

4. שונות

  

סיכום הישיבה :

* אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 26.06.17

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מיום 26.06.17

* אושר פה אחד מינויה של סיגל סימיאן כחברת הנהלת המתנ"ס

* נערך דיון בנושא חוק הצהרונים. המועצה תתיישר על פי דרישת החוק להפעלת צהרונים בסך של 935 ₪ תוך בדיקה מתמדת, התאמה והקפדה על שמירת איכות הצהרון. נותר למעקב ובדיקה - מסגרות קטנות של צהרונים (מתחת ל-25 ילדים) ואתגר תקציב ועדת ההנחות.

* נערך דיון בנושא וועדות. סוכם שוועדה צריכה לכלול נציגי הנהלה ותושבים.

עלו נושאים לוועדות כדוגמת: וועדת חזון, וועדת קהילה/שכונות, וועדת עסקים וכלכלה מקומית, וועדת תשתיות, וועדת נוער, וועדת גיוס משאבים, וועדת "מי לא בא" וכו'. חברי ההנהלה קיבלו משימה לחשוב ולשלוח תכנים לוועדות השונות.

* מיכל עדכנה לגבי פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ופסטיבלבנימינה ליצירה ישראלית

* אושר פה אחד שמיכל ורדיגר ומיכל אגם תהיינה מורשות חתימה מול התאחדות הכדורגל.

 

 ריכוז החלטות ההנהלה:

* אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 26.06.17

* אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מיום 26.06.17

* אושר פה אחד מינויה של סיגל סימיאן כחברת הנהלת המתנ"ס

* אושר פה אחד שמיכל ורדיגר ומיכל אגם תהיינה מורשות חתימה מול התאחדות הכדורגל.