מתנסביב השעון

לחודש הקודם
ספטמבר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7
התקיימה ביום א' 5.11.17 במועצה בבנימינה

משתתפים שהינם חברי הנהלה:
איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה
מוניק וקנין
מיה הולצר
רוני עקריש
מנחם ברגב
שיאחי אהרון
זיו רכלבסקי
ישי גרנית
סיגל סימיאן
רני מרקוביץ
איל טפרברג


משתתפים שאינם חברי הנהלה:
מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס
אלון דוד
מירב סלע

חסרים שהינם חברי הנהלה:
עמית בן משה
ישי אמון


סדר יום לישיבת הנהלה

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 מיום 17.09.17 (מצ"ב)
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 02.10.17 (מצ"ב)
3. דברי פתיחה – איתי וייסברג יו"ר המתנ"ס
4. ועדות- אילו? מי? על שום מה ולמה? מרב סלע מנהלת המחלקה להנהלות ציבוריות בחברה למתנ"סים
5. הנחיות החברה למתנסים בשנת בחירות- מרב סלע
6. אישור שימושים נוספים בבית התרבות ובחדרי המתנ"ס
7. עדכון מנהלת המתנ"ס

סיכום הישיבה:
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 מיום 17.09.17
- פרוטוקול ועדת כספים מיום 02.10.17
- מירב סלע, מנהלת המחלקה להנהלות ציבוריות בחברה למתנסים, מציגה את ההנחיות לגבי שנת בחירות. ההנהלה קיבלה את המלצות החברה למתנסים להתנהלות בשנת בחירות וביניהם קביעת וועדה.
- אושר פה אחד שהוועדה שתדון בכל נושא הקשור לבחירות תהיה וועדת ביקורת. יש להוציא מכתב לעובדים.
- הומלץ כי ועדות נוספות אשר יהיו בהנהלה הן: ועדה לגיוס משאבים וועדת מל"ב – מי לא בא. יש להמשיך לדון בהרכב הועדות ובתכנית הפעולה שלהם.


ריכוז החלטות ההנהלה
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 מיום 17.09.17
- פרוטוקול ועדת כספים מיום 02.10.17
- אושר פה אחד שהוועדה שתדון בכל נושא הקשור לבחירות תהיה וועדת ביקורת

 


בברכה,
איתי ויסברג
יו"ר ההנהלה