מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוקטובר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

����������������
���������������� ���������� ���������� ����' 3 (17/6/18)

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3
התקיימה ביום א' 17.06.18 במועצת בנימינה

משתתפים שהינם חברי הנהלה:
איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה
מוניק וקנין
מיה הולצר
אהרון שיאחי
זיו רכלבסקי
ישי גרנית
רני מרקוביץ
איל טפרברג
שימיק בן שמואל
ישי אמון

משתתפים שאינם חברי הנהלה:
מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס
ענת אשד גלזר-ו.ביקורת
ניצן מחנאי גרמן – מנכ"לית המועצה

חסרים שהינם חברי הנהלה:
מנחם ברגב
רוני עקריש
סיגל סימיאן
אבירם שהרבני
עמית בן משה

סדר יום לישיבה
1. אישור פרוטוקול אסיפה כללית מיום 29.04.18 (מצ"ב)
2. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2 מיום 29.04.18 (מצ"ב)
3. עדכון ועדת גיוס משאבים
4. עדכון ועדת "מי לא בא"
5. עדכון בנושא חוק פיקוח קייטנות
6. מחירי חוגים לפתיחת שנה – בחינה ואפשרויות
7. עדכון אירועי קיץ ומבט לתחילת שנה
8. שונות

סיכום הישיבה:
- אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 29.04.18
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2 מיום 29.04.18
- עדכונים מישיבת ועדת גיוס משאבים והמשימות להמשך
- עדכונים מישיבת ועדת "מי לא בא"
- מיכל מעדכנת בנושא חוק פיקוח קייטנות
- דיון בנושא מחירי חוגים

ריכוז החלטות ההנהלה:
- אושר פרוטוקול אסיפה כללית מיום 29.04.18
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2 מיום 29.04.18
- נקבע כי ועדת הכספים ויו"ר המתנ"ס יקבלו עדכון על משמעות מחירי החוגים ויקבלו החלטה האם להוריד מסדר היום או להעביר להנהלה כולהבברכה,
איתי ויסברג
יו"ר ההנהלה