מתנסביב השעון

לחודש הקודם
אוקטובר 2021
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

����������������
���������������� ���������� ���������� ����' 4 (4/11/18)

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4
התקיימה ביום א' 04.11.18 במועצת בנימינה

משתתפים שהינם חברי הנהלה:
איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה
מוניק וקנין
מיה הולצר
זיו רכלבסקי
ישי גרנית
איל טפרברג
שימיק בן שמואל
אבירם שהרבני
עמית בן משה
מנחם ברגב

משתתפים שאינם חברי הנהלה:
מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס
ענת אשד גלזר-ו.ביקורת

חסרים שהינם חברי הנהלה:
רוני עקריש
סיגל סימיאן
אהרון שיאחי
רני מרקוביץ
ישי אמון

סדר יום לישיבה:
1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מיום 17.06.18
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.07.18
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 02.09.18
4. פסטיבל בנימינה-שיתוף בהפקת לקחים
5. עדכון הרשמה לחוגים ולפעילויות המתנ"ס
6. דיון והחלטה לגבי אירוע התרמה לתושב ( מטעם צנעת הפרט פרטים נוספים יינתנו בישיבת ההנהלה)
7. עדכון נהלי שעת חירום במתנ"ס
8. דיווח מוועדות המתנ"ס
9. שונות

סיכום הישיבה
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מיום 17.06.18
- אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.07.18
- אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 02.09.18
- סוכם שבישיבות ההנהלה יוצג לאישור רק הפרוטוקול של הישיבה הקודמת, מבלי להציג את הפרוטוקולים שאושרו בו
- מיכל שיתפה את חברי ההנהלה בהפקת הלקחים מפסטיבל בנימינה
  זיו מציע שיתוף פעולה עם רכזי תרבות של מועצות קרובות, בעניין פרסום האירועים שלנו
  איתי מציע לשריין 20% מקומות ראשונים במחיר זול למשפחות המקדימות לרכוש כרטיס
  מוניק העלתה שבשעות הבוקר אין פעילות לילדים קטנים
- מיכל מעדכנת בנושא רישום לחוגים.
- עדכון מועדת גיוס משאבים
- סוכם למידת עמיתים במתנ"ס פרדסיה, במתנ"ס כפר תבור ובמתנ"ס רמת ישי, שם המתנ"ס הוא זה שמפעיל את בריכת השחייה
- עדכון מישיבה בנושא חדרים וחללי פעילות
- דיון בנושא אירוע התרמה קהילתי לתושב
  מוניק – יומרני מצדינו להחליט למי מגיע ולמי לא מגיע
  איתי – מציע להגדיר פרמטרים ולתאם מועד אחד או שניים שאליו מרכזים את כל המקרים
  ענת אשד גלזר – מביאה דוגמא משמשית, שם ישנה קרן קהילתית שתושבים תורמים לה באופן קבוע ובכל זמן נתון הם עוזרים   במחצית מסכום הקרן
 ישי גרנית – הציע מודל של מייל מהמועצה העובר 4-5 פעמים בשנה לתושבים על קרן גמ"ח
 זיו – הציע להרים ערב התרמה לטובת ילדים שאין באפשרותם להירשם לחוגים
 עוד סוכם - להקים ועדה מקצועית שענת ומוניק יהיו שותפות ובה נבחן האם המתנ"ס רואה את עצמו שותף במקרים של אנשים  במשבר
- מיכל מעדכנת מה תפקיד המתנ"ס בחירום על פי הנחיות החברה למתנ"סים

ריכוז החלטות ההנהלה:
- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מיום 17.06.18
- אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.07.18
- אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 02.09.18
- סוכם שבישיבות ההנהלה יוצג לאישור רק הפרוטוקול של הישיבה הקודמת, מבלי להציג את הפרוטוקולים שאושרו בובברכה,
איתי ויסברג
יו"ר ההנהלה