פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1/2019

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1/2019

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1/2019

התקיימה ביום א' 10.02.19 במועצת בנימינה

משתתפים שהינם חברי הנהלה:
איתי ויסברג - יו"ר ההנהלה
מוניק וקנין
מיה הולצר
זיו רכלבסקי
ישי גרנית
שימיק בן שמואל
אבירם שהרבני
מנחם ברגב
ישי אמון
סיגל סימיאן
אהרון שיאחי


משתתפים שאינם חברי הנהלה:
מיכל ורדיגר – מנהלת המתנ"ס
ענת אשד גלזר-ו.ביקורת
אורית רגב – מנהלת כספים מתנ"ס


חסרים שהינם חברי הנהלה:
רוני עקריש
רני מרקוביץ
איל טפרברג
עמית בן משהסדר יום לישיבה

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מיום 04.11.18(מצ"ב)
2. הצגה ואישור תקציב שנת 2019 (מצ"ב)
3. שונות
סיכום הישיבה :

- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מיום 04.11.18
- הוצגה מצגת בנושא תקציב על ידי מיכל ורדיגר, מנהלת המתנ"ס. הודגשו הנושאים : חוסר בחללי פעילות והצורך בהרחבת גורמי המימון ומקורות ההכנסה
- הוצהר על ידי איתי שהשנה מתכננת המועצה איפשור כניסת גמלאים לפעילות במתנ"ס בגבע וסיכם כי שנת 2020 תוגדר כשנת תקציב המראה שבה נזהה מנועי צמיחה כדוגמת בריכת שחייה, התייחס גם לפרויקט בנית שכונת הדרים, שיביא קהל ופרויקט פינוי בינוי בשכונת גבעת חן שיגבירו את הצורך במבנה מתנ"ס נוסף
- מנחם ברגב העלה שהמבנה של בית דורון משדר עצבות גם חיצונית וגם פנימית.
- מיכל מבקשת שמיפוי תכנית העבודה (תחזוקת תשתיות) של המועצה יכלול גם את המתנ"ס, מוניק אישרה שכך יהיה
- הועלה נושא הקולות הקוראים שיכולים להניב מעון או קייטנה לקיץ
- מיה הולצר העלתה שני נושאים בעייתיים : הנושא התזרימי ונושא התקורות (יש הנחיה ברורה שבכל פעילות של המתנ"ס מכניסים תקורה כחלק מהוצאה שוטפת).
- איתי חוזר ואומר שאין שום כוונה שהמתנ"ס יממן פעילות של מועצה או יתן אשראי למועצה. תקציב של פעילות שהתרחשה צריך לעבור גם טרם קבלת הכספים מהמשרדים הממשלתיים
- סוכם שועדת חללי פעילות תדון במודלים מול בתי הספר
- התקציב לשנת 2019 אושר פה אחדריכוז החלטות ההנהלה:

- אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מיום 04.11.18
- התקציב לשנת 2019 אושר פה אחד

בברכה,
איתי ויסברג
יו"ר ההנהלה

powered by ATARIX
WhatsApp chat